Zoek in de site...

Het diverse begin van de Moderne Tijd

Ontwerper: Eva Maas
Studie: Algemene Cultuurwetenschappen
Vak: CKV/Kunst Algemeen 
Onderwerp: kunststromingen aan het begin van de Moderne Tijd

Omschrijving van het ontwerp

Dit lespakket met de titel ‘Het diverse begin van de Moderne Tijd’ richt zich op de twee heersende kunststromingen aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw en de trend die ontstond vanuit een verlangen naar en de verheerlijking van het exotische. Het onderwerp valt voor een deel onder het kopje ‘Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw’ uit de syllabus Kunst Algemeen 2014 waarbij er ook een accent wordt gelegd op ‘kunst intercultureel: het effect van het kolonialisme’. Het is ontwikkeld voor zes VWO ter voorbereiding op het examen.

Het lespakket bestaat uit drie lessen. De eerste les zal gaan over de context van de achttiende en negentiende eeuw en twee van de kunststromingen die belangrijk waren in deze periode: neoclassicisme en de romantiek. De tweede les richt zich op het gezamenlijke verlangen naar en de verheerlijking van het exotische dat in deze kunststromingen naar voren komt waarbij het begrip oriëntalisme aan bod zal komen. De derde les zal plaatsvinden in Amsterdam in het Tropenmuseum waar momenteel de tentoonstelling Look At Me te zien is. Deze tentoonstelling toont onder andere portretfotografie uit de negentiende eeuw en vergelijkt deze met de portretfotografie van nu.

Materiaal downloaden

Download 'Het diverse begin van de Moderne Tijd'. (pdf, 3,7 MB)