Zoek in de site...

Media in de kunsten: Van Pop Art tot contemporaine kunst

Ontwerper: Elise van Zuijlen
Studie: Algemene Cultuurwetenschappen
Vak: CKV/Kunst Algemeen
Onderwerp: examenvoorbereiding
Niveau: 6 vwo

Omschrijving van het ontwerp

Dit lessenpakket is ontwikkeld voor 6 vwo leerlingen. Het lessenpakket is een voorbereiding op het eindexamen Kunst Algemeen en sluit aan bij domein A, B en C uit het examenprogramma. De invloed van media op de beeldende kunst vanaf de jaren 50 centraal. De volgende vaardigheden van de leerlingen worden getoetst:

  1. Toepassen van begrippen
  2. Begrijpen van het verband tussen ontwikkelingen in cultuur en kunst
  3. Herkennen, toepassen en beargumenteren van informatie om verbanden te kunnen leggen

Het lessenpakket bestaat uit drie lessen. In de eerste les wordt het onderwerp Pop Art in verband met massamedia besproken. In de tweede les wordt aandacht besteed aan het postmodernisme. De nadruk moet hierbij worden gelegd op het idee dat beelden en overtuigingen een constructie zijn, gecreëerd door o.a. massamedia. De derde les bestaat uit een excursie naar de tentoonstelling Marlene Dumas: The Image as Burden in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Materiaal downloaden

Het lespakket omvat de volgende onderdelen:
1. Opdrachtenboek leerlingen
2. Docentenmateriaal antwoordenboek
3. Docentenhandleiding
4. Theoretisch kader
5. Powerpoint Pop Art
6. Powerpoint Postmodernisme, massacultuur en massamedia

Download 'Media in de kunsten: Van Pop Art to contemporaine kunst'. (zip, 11 MB)