Zoek in de site...

Aan de wandel

Ontwerper: Myrthe Krom
Studie: Kunstgeschiedenis
Vak: CKV/Kunst Algemeen
Onderwerp: examenvoorbereiding
Niveau: 6 vwo

Omschrijving van het ontwerp

Dit lessenpakket is ontwikkeld voor leerlingen van 6 vwo ter voorbereiding voor het eindexamen Kunst Algemeen. De leerlingen maken kennis met het ontstaan van het moderne leven in de negentiende eeuw. Het project sluit aan bij de domeinen A, B2, B3 en C. Begrippen die centraal staan binnen dit lessenpakket zijn ‘moderniteit’ en de figuur van ‘de flâneur’.

Aan de hand van verschillende opdrachten kunnen de leerlingen verbanden leggen tussen kunst van kunstenaars zoals Édouard Manet en de maatschappelijke, historische context.

In dit lessenpakket worden de volgende vaardigheden geoefend:

  1. Het hanteren van begrippen.
  2. Informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden te kunnen leggen.
  3. Het adequaat reflecteren op bronnenmateriaal.

Het lessenpakket is als volgt opgebouwd:

  1. Inleidende les; ‘Het moderne leven’
  2. Excursie Amsterdam; ‘Aan de wandel’
  3. Themales: ‘Baudelaire en Manet’

Materiaal downloaden

1 - leerlingen opdrachtenboek
2 - docentenhandleiding (pdf, 735 kB) 
3 - theoretische beschouwing (pdf, 252 kB)
les 3 - afbeeldingen moderniteit en schoonheid (docx, 3 MB)