Zoek in de site...

Doeltaal is voertaal

montessoricollegeOntwerper: Janina Brito de Figueiredo en Lisa Lescher
Studie: Duitse Taal en Cultuur          
School: Montessori College, Nijmegen
Begeleidende docent: Stijn Heusschen en Gabriëlle Franquinet
Vak: Duits
Onderwerp: het oefenen van spreek- en gespreksvaardigheid
Niveau: 4 VWO

Wens en doel

Het lesontwerp is gericht op uitspraak en spreekvaardigheid. Naar onze mening is uitspraak een belangrijk aspect bij spreekvaardigheid. Een slechte uitspraak kan ten koste gaan van de verstaanbaarheid van een leerling en er toe leiden dat natives de leerling minder goed/slecht kunnen verstaan. Het doel van het lesontwerp is dat leerlingen zich verstaanbaar kunnen maken in de doeltaal en dat de leerlingen zelfverzekerder worden in het spreken van de taal. De drie hoofddoelen zijn spreekangst verminderen, leerlingen motiveren om Duits te spreken en verbetering van de uitspraak. Daarnaast zijn de volgende subdoelen opgesteld; juiste werkwoordvervoeging en het leren over de tradities/vooroordelen over Duitsland.

Omschrijving van het ontwerp

De les is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel zal zich focussen op klanken en tongbrekers. De leerlingen zullen eerst uitleg ontvangen over de uitspraakregels waarna ze de klanken gaan na spreken met behulp van verschillende woorden. De doorgenomen klanken worden tevens geoefend met behulp van tongbrekers. Het tweede deel van de les bestaat uit een quiz. Met behulp van de quiz wordt getracht de leerlingen vrij te laten spreken over de aangereikte onderwerpen van de quiz. Leerlingen mogen in het Duits discussiëren en antwoord geven op de quizvragen.

Materiaal downloaden

Lesopzet (pdf, 809 kB)