Zoek in de site...

Literaire werken uit de Duitse geschiedenis

Logo DominicusOntwerper: Lisette Christiaans  
Studie: Duitse taal en cultuur        
School: Dominicus College, Nijmegen
Begeleidende docent: Carl Matser
Vak: Duits
Onderwerp: literatuuronderwijs en haar betekenis
Niveau: 5 VWO

Wens en doel

De doelen die voor de gehele lessenreeks zijn gegeven, zijn enerzijds de leerlingen enthousiasmeren voor literatuur, ze laten zien dat literatuur ook van hen kan zijn, en anderzijds de geschiedenis van Duitsland en de redenen voor het belang van de teksten te ontdekken. Binnen het ontwerp ligt de focus sterk op het verbinden van de literatuur aan de beleefwereld van de leerlingen. Tijdens de lessen zullen de volgende leerdoelen behandelt worden;

  • Leerlingen ontdekken dat literatuur niet alleen door een bestuur ergens gekozen wordt, maar dat literatuur teksten zijn waarvan de mensen over het algemeen vonden dat ze het waard waren om bewaard te worden;
  • Leerlingen komen positiever tegenover literatuur te staan;
  • Leerlingen leren meer over de Duitse geschiedenis;
  • Leerlingen leren meer verschillende soorten literatuur kennen.

Omschrijving van het ontwerp

De leerlingen zullen zes lessen over de Duitse literatuur krijgen, waarin gekeken wordt naar wat literatuur nou precies is en een paar belangrijke Duitse werken langs gaan komen. Dit wordt allemaal in het Duits uitgelegd. Voor de lessenreeks ontvangen de leerlingen een literatuurboekje met de belangrijkste werken. De literatuur zal bestaan uit o.a. muziek, gedichten, boeken, slam poetry en films. De literatuur zal gezamenlijk doorgenomen worden om zo de begrip van taal te vergroten. De uitgekozen werken zullen daarna geplaatst worden in de context van de tijd en/of de cultuur. Daarnaast krijgen de leerlingen de opdracht om een filmpje te maken waarin zij een moderne Duitse werk moeten kiezen en uit moeten leggen waarom dat volgens hun over 50 jaar nog gelezen/gekeken/geluisterd zou moeten worden. Om op deze manier de leerlingen te motiveren om actief bezig te zijn met literatuur.

Reacties

Leerlingen over het ontwerp: "De lessen waren leuk omdat we moesten na denken over literatuur buiten de normale kaders. De 'saaie' boeken die we bij Nederlands hebben gelezen werden gerelativeerd in een groter kader gezet."

Docent over het ontwerp: "Lisette heeft in overleg met de sectie een interessante opzet gemaakt, waarbij verschillende facetten van literatuur door de tijden heen worden belicht. Dit alles gecombineerd met het gebruik van moderne media zoals Ipads."

Materiaal downloaden

Lesplan
Les 1 literatuurreeks
Literatuurboek (pdf, 300 kB)