Zoek in de site...

Een vlogwisseling met Duitsland

citadel_college_Ontwerper: Jeannette Westerouen van Meeteren en Emely Hendriks      
Studie: Duitse Taal en Cultuur         
School: Het Citadel College, Lent
Begeleidende docent: Karin Jonkergouw
Vak: Duits 
Onderwerp: Spreekvaardigheid oefenen aan de hand van 'doeltaal=voertaal'
Niveau: 4 VWO

Wens en doel

Spreken is in het vreemdetalenonderwijs een lastig onderdeel, zowel voor de leerling als de docent. Leerlingen zijn hierbij vaak niet gemotiveerd of durven niet te spreken. Het hoofddoel met het ontwerp is dat de spreekdrempel voor de leerlingen verlaagd wordt. Nevendoel is dat de Nederlandse leerlingen iets leren over de cultuur en het dagelijkse leven in Duitsland en de Duitse leerlingen visa versa.

Omschrijving van het ontwerp

In groepjes van 3 à 4 leerlingen zal er een filmpje gemaakt worden. De leerlingen denken na over hun eigen leven en cultuur en gaan hun ideeën op een creatieve manier omzetten in een filmpje. Het ontwerp bestaat uit drie lessen. In de eerste les zal gebrainstormd worden over Nederlandse en Duitse stereotypen. De leerlingen krijgen op deze manier voorkennis en ideeën waarmee ze aan de gang kunnen gaan voor het ontwerpen van hun filmpje. In de tweede en derde les zullen de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met het filmpje.

Reacties

Leerlingen over het ontwerp: "De lessen waren leerzaam doordat je zowel over de taal, als cultuur dan wel het maken van een vlog iets leerde. Doordat we vrijgelaten werden in het onderwerp van onze vlog was de opdracht interessant en leuk."

Docent over het ontwerp: "Het ontwerp is een goede manier om de leerlingen met spreekvaardigheid om te laten gaan en ze ook aan de Duitse cultuur en het Duitse schoolleven te laten “proeven”."

Materiaal downloaden

Handleiding Vloggen (pdf, 807 kB)