Zoek in de site...

Engels in de sportklas

obcbemmelOntwerper: Dilara Isik   
Studie: Engelse taal en Cultuur         
School: Over Betuwe College, Bemmel
Begeleidende docent: Monique Spoor
Vak: Engels
Onderwerp: 'Gamification' in de sportklas. 
Niveau: 2 HAVO (sportklas)

Wens en doel

De sportklassen hebben erg veel moeite met het regulier onderwijs, omdat ze niet goed stil kunnen zitten en theoretische stof niet makkelijk tot zich nemen. Het zijn echte ‘doeners’ en kunnen hun aandacht er moeilijk bijhouden in de reguliere Engelse lessen. Daarom was er de behoefte om een les te ontwikkelen waarbij hun eigen interesses terug komen. Het moet een les worden waar sport, maar vooral ook spel en competitiviteit geïntegreerd wordt in de lessen.

De volgende leerdoelen zijn opgesteld:

  • Leerlingen breiden hun Engelse woordenschat uit op gebied van sport en spel.
  • Leerlingen oefenen kijk- en luistervaardigheid.
  • Leerlingen oefenen met spreken en het zelf vormen van zinnen.

Omschrijving van het ontwerp

Het eindproduct bestaat uit twee lessen. In de eerste les staat kijk- en luistervaardigheid centraal. Aan de hand van een woordenlijst zullen de leerlingen een YouTube filmpje bekijken omtrent American Football. Deze woorden zullen tevens terug komen in de daaropvolgende quiz. Als huiswerk krijgen de leerlingen de opdracht om een filmpje op te nemen, een animatie te maken of een getypt stukje te schrijven over een sport die zij leuk vinden.  In de tweede les zullen de gemaakte filmpjes, animaties of geschreven teksten bekeken en gelezen worden. Hierbij ligt de focus op spreek- en luistervaardigheid. Aan de hand van de ingeleverde filmpjes zal er een quiz gemaakt worden. Op deze manier kunnen de leerlingen van elkaars gemaakte filmpjes, animaties of teksten leren.

Reacties

Docent over het ontwerp: "Het ontwerp is zeker motiverend voor de leerlingen; met name het onderwerp en de afwisseling van vaardigheden zal de leerlingen aanspreken."

Materiaal downloaden

Lesmateriaal Sportklas (pdf, 242 kB)