Zoek in de site...

Practising your oral exam

Ontwerper: Stijn Huys           ciatdel
Studie: Engelse Taal en Cultuur      
School: Citadel College, Lent           
Begeleidende docent: Marloes Nas           
Vak: Engels    
Onderwerp: Spreekvaardigheid diagnostische toets

Wens en doel

Een les die leerlingen kan helpen bij de voorbereiding op hun mondelinge examen Engels. Voor veel leerlingen is dit een abstract en onduidelijk onderdeel van hun eindexamen. Leerlingen zelf gaven aan dat ze het fijn zouden vinden als het mondeling al in eerdere jaren een keer aan bod zou komen zodat ze hier al eens aan konden wennen. Doel was een diagnostische toets die leerlingen niet alleen laat zien hoe het mondeling er uiteindelijk uit ziet, maar ook een indicatie geeft van hoe leerlingen ervoor staan.

Omschrijving van het ontwerp

De ontwikkelde diagnostische toets had drie uitgangspunten:
1:         Het moet allemaal in één lesuur passen: Op die manier kan de les aan het begin van de periode gepland worden en weten leerlingen vanaf het begin waar ze aan toe zijn. Spreekvaardigheid heeft tijd nodig en dus zijn leerlingen erbij gebaat om snel te weten waar ze aan moeten werken.  
2:         De diagnostische toets moet representatief zijn voor het echte uiteindelijke mondeling. Een diagnostische toets die ze zowel laat zien hoe het er 'in het echt' aan toe gaat maar ook hoe  goed ze in spreekvaardigheid zijn, heeft meer nut en is dus meer de moeite waard voor de leerlingen.       
3:         De diagnostische toets moet makkelijk te doorlopen zijn voor leerlingen. De beoordelingscriteria voor een mondeling zijn voor leerlingen vaag en abstract. Termen als 'fluency', 'argumentatie structuur' en 'vermogen het gesprek op gang te houden' zegt ze niet veel.

Hoewel voor punt 2 de diagnostische toets eigenlijk mondeling, individueel door de docent zou moeten worden afgenomen, is dit niet haalbaar vanwege punt 1. Er is daarom (en omdat het voor de leerlingen nuttig is) gekozen om de leerlingen onderling de toets af te laten nemen. Het wordt voor hen zo sneller duidelijk waarop ze beoordeeld worden tijdens een mondeling. Echter, met oog op punt 3 kan het zijn dat leerlingen het lastig vinden iemand te beoordelen, zeker als ze niet weten wat de criteria behelzen. Om dit op te lossen staan de beoordelingspunten waar de docent op let wel genoemd in de diagnostische toets, maar staan er vereenvoudigde vragen bij die leerlingen kunnen beantwoorden, waardoor ze gemakkelijker een mondeling kunnen beoordelen.

Leerlingen gaan in viertallen te werk, waarbij één tweetal eerst het gesprek houdt en een ander tweetal de beoordeling doet. Daarna wisselen de tweetallen om en begint het proces opnieuw.

Materiaal downloaden

De diagnostische toets
Lesopzet (docx, 15 kB)