Zoek in de site...

Tea Topics - Communicative Language Teaching

Ontwerper: Céline van Soest
Studie:  Engelse Taal en Cultuur
School:  Thomas a Kempis
Begeleidende docent: Daan Verleijsdonk
Vak:  Engels
Onderwerp:  Communicative Language Teaching
Niveau: 1 Gymnasium

Wens en doel

In de activiteit die tijdens de les wordt uitgevoerd staat communicatie centraal. Het is de bedoeling dat de leerlingen met elkaar een gesprek voeren in het Engels om zo de kennis die ze al hebben van de taal leren toepassen in de praktijk. Omdat het niveau in de eersteklas nog niet zo hoog ligt, is het vooral belangrijk dat de leerlingen zich comfortabel voelen tijdens het spreken in het Engels door zonder dat er een druk om te presteren is. De docent geeft dan ook bij deze activiteit alleen feedback, geen cijfer.

Korte omschrijving van ontwerp

Tijdens TEA-time, waarbij TEA staat voor ‘Talking Efficiently and Actively’, gaan leerlingen in tweetallen telkens 5 minuten een gesprek voeren over een gegeven onderwerp. Deze onderwerpen staan op kaartjes, en bij elk onderwerp wordt er ook een kaart gegeven met woorden die tijdens het gesprek gebruikt zouden kunnen worden. Bij elk nieuw onderwerp krijgen de leerlingen ook een kaartje waarop staat of ze moeten spreken of schrijven. Wanneer ze over een onderwerp moeten communiceren door te schrijven kunnen ze hierbij Whatsapp gebruiken. Andere digitale communicatiemiddelen zijn ook mogelijk, mocht dit wenselijker zijn.

Reacties:

Leerlingen over het ontwerp:
De leerlingen vonden het een leuke les, en ze zeiden dat ze wel vaker een dergelijke activiteit willen doen. Ook vonden ze het een nuttige les, en hebben enkele leerlingen gezegd dat ze het ook fijn vonden dat hun spreekvaardigheid en uitspraak geoefend werden.

Docent over het ontwerp: 
De docent had enkele onderdelen van de les afgeraden en deze hebben we ook weggelaten uit de les. Verder vond hij de les goed gaan. Ook had hij graag nog meer ideeën over hoe het ontwerp verder zou kunnen worden ontwikkeld.

Materiaal

Tea topics - Communicative Language Teaching (zip, 152 kB)