Zoek in de site...

Drogredenen: een toepassing van filosofie

logo merletOntwerper: Thieme Stap 
Studie:
Filosofie          
School: Merletcollege, Cuijk
Begeleidende docent: Kitty Schuur
Vak: Levensbeschouwing
Onderwerp: Drogredenen: herkennen en ontkrachten
Niveau: 4 HAVO

Wens en doel

Het gemaakte ontwerp zorgt ervoor dat de leerlingen de beginselen van het ethisch argumenteren zich eigen kunnen maken en zo kunnen ervaren dat filosofie niet alleen theoretisch, maar ook toepasbaar is. Hier is een heldere, vooraf kenbaar gemaakte structuur en minimalistisch materiaal voor nodig, omdat de leerlingen hun individuele wereldbeeld kunnen ontwikkelen aan de hand van het aangereikte materiaal. Het lesmateriaal is ontwikkeld met de volgende leerdoelen;

  • De leerlingen moeten leren argumenteren over ethische kwesties;
  • De leerlingen moeten leren inzien dat filosofie niet enkel iets mentaals is, maar ook praktisch toegepast kan worden;
  • Een les verwerken in een spel moet het ‘geestelijk’ of ‘saaie’ element wegnemen, zonder dat dit element echt verdwijnt.

Omschrijving van het ontwerp

Het eindproduct bestaat uit twee lessen. In de eerste les wordt de stof behandeld, in de tweede les wordt gekeken hoeveel de leerlingen hebben begrepen van de stof. In de eerste les krijgen de leerlingen een stencil en moeten ze op papier een aantal opdrachten maken. De tweede les is meer vernieuwend. De leerlingen doen daarin een quiz met de Kahoot!-app via het digiboard. Door kritische filosofie toe te passen en toegankelijk te maken aan de hand van een minimalistische spelvorm zorgt het ervoor dat leerlingen hun aandacht erbij houden.

Reacties

Docent: "In de bovenbouw is er beperkt aandacht voor de vaardigheden ‘debatteren’ en ‘discussie’. In overleg is besloten om het onderwerp ‘drogredenen’ te kiezen als onderdeel van de genoemde vaardigheden. De twee lessen waren duidelijk en goed gestructureerd. De leerlingen wisten wat ze moesten doen en wat er van ze werd verwacht. Na de instructieles waren ze in staat om het geleerde toe te passen. De afsluitende kahoot maakte duidelijk dat ze de belangrijkste drogredenen konden herkennen in de voorbeelden die gegeven werden. "

Materiaal downloaden

Lesopzet en Materiaal - Filosofie
Lesmateriaal Ethiek (pdf, 453 kB)