Zoek in de site...

Spreekvaardigheid oefenen met edpuzzle

logo Titus BrandsmaOntwerper: Pien Steggink    

Studie:
 Franse taal en cultuur          
School: Titus Brandsmalyceum, Oss
Begeleidende docent: Jos de Ridder
Vak: Frans
Onderwerp Het oefenen van spreek- en gespreksvaardigheid 
Niveau: 2 HAVO/VWO

Wens en doel

Doordat het eindexamen bestaat uit leesvaardigheid, ligt er minder nadruk op de andere vaardigheden. De behoefte is er dan ook om meer aandacht te besteden aan onder andere spreekvaardigheid. Zodoende zal de focus van het ontwerpplan liggen op spreekvaardigheid. Door het oefenen van spreekvaardigheid in duo's zullen de leerlingen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen corrigeren. De nevendoel is dat leerlingen leren zichzelf te kunnen uitdrukken in de taal en kunnen reageren op wat een ander zegt. Met behulp van het programma Edpuzzle zal er getracht worden op een creatieve manier bezig te gaan met het spreken van Frans.

In de lessen zullen de volgende leerdoelen centraal staan:

  • Leerlingen kunnen een gesprek voeren in correct Frans met een andere leerling over zichzelf en hun hobby’s, vrije tijd, school en vrienden/familie.
  • Docenten kunnen de leerlingen van persoonlijke feedback voorzien zodat de leerlingen daar wat van kunnen leren en zichzelf kunnen verbeteren in een volgend gesprek.

Omschrijving van het ontwerp

In de eerste les zullen de leerlingen spreekvaardigheid oefenen gecombineerd met ICT. De opdracht is dat in duo's er een gesprek wordt voorbereid over zichzelf, hun hobby's, vrije tijd, school en/of vrienden en familie. Het gesprek zal later opgenomen worden aan de hand van de tool Edpuzzle. In de tweede les zullen de gemaakte filmpjes met Edpuzzle bekeken worden en voorzien worden van feedback.

Reacties

Reactie docent over het ontwerp: "Het ontwerp is een tool die het oefenen, verbeteren en opnemen van spreekvaardigheid makkelijker inzetbaar maakt. Simpel, snel, leuk."

Een leerling over Edpuzzle: "We leven in de 21e eeuw, dus is het niet zo gek dat we veel digitaal willen doen".

Materiaal downloaden

Lesontwerp Edpuzzle (pdf, 371 kB)