Zoek in de site...

Overhoormethoden voor woordenschat

Ontwerpers: Maddy Linskens en Shanna van den Dungenstedelijk gym
Studie: Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
School: Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Begeleidende docent(en): Wouter van Gorp en Ruth Jansen
Schoolvak: Latijn
Onderwerp: Overhoormethoden voor woordenschat

Wens en doel

Bij de Latijnse taal is het ontwikkelen van een zo breed mogelijke woordenschat van groot belang. Vooral in de onderbouw wordt gezorgd dat de leerlingen een zo breed mogelijke woordenschat ontwikkelen, zodat ze in de bovenbouw sneller en gemakkelijker Latijnse teksten kunnen vertalen, opdat ze minder woorden hoeven op te zoeken in het woordenboek. Door een grote woordenschat zijn ze dan ook meer bezig met echt Latijn “lezen” dan alleen maar de taal te “ontcijferen”.  Docenten overhoren meestal aan het begin van de les woordjes door middel van vinger opsteken, het geven van een beurt, aangekondigde SO’s, huiswerkoverhoringen voor een cijfer en af en toe door middel van een spelletje.

Deze overhoormethodes zijn niet altijd even effectief en de docent krijgt weinig inzicht in wie de woordjes wel of niet kent.  Daarnaast geven leerlingen aan dat ze niet alle huidige overhoormethodes even fijn vinden en de voorkeur geven aan competitieve methodes. Doel is om de overhoormethoden inzichtelijker, aantrekkelijker en effectiever te maken waardoor leerlingen meer plezier krijgen in overhoren, gemotiveerder worden om te leren en antwoorden te geven en dat er meer afwisseling in het overhoren is.

Omschrijving van het ontwerp

Er zijn 3 overhoormethodes beschreven en uitgevoerd:

  1. Jongens tegen de meisjes
  2. SO’tje maken
  3. Kahoot

Reacties

Docent over jongens tegen de meisjes: “Leuke werkvorm, zeer activerend. Leerlingen worden wild van een competitief element”

Leerlingen over jongens tegen de meisjes: ‘Gewoon erg leuk om te doen! Zo word het een soort “strijd” om te winnen!’

Docent over SO’tje maken: “Leerlingen vonden het (volgens mij) leuk om voor elkaar een overhoring te mogen maken. Ze hebben daar ook echt hun best voor gedaan. Het is een tijdrovende vorm, met alle stappen die genomen moeten worden. Daar is op zich niets mis mee, maar dat moet je als docent wel weten.”

Leerlingen over SO’tje maken:  “‘Goed dat je door andere leerlingen wordt overhoord, want die weten ongeveer wat moeilijke woorden zijn.”

Docent over Kahoot: “Het Kahoot format werkte erg motiverend, zag ik. Ik kende het nog niet, terwijl de leerlingen er al mee vertrouwd leken. Ze vonden het spelelement spannend en wilden graag goed presteren.”

Leerlingen over Kahoot: ‘Je kunt goed checken of je hebt geleerd en je krijgt punten voor snelheid en goed antwoord.’

Materiaal downloaden

Handleiding woordenschat (docx, 25 kB)