Zoek in de site...

Tekstverklaring

stedelijk gymOntwerper: Melchior Twal  
Studie: Nederlandse Taal en Cultuur          
School: Stedelijk Gymnasium Nijmegen     
Begeleidende docent: Erica Regtering      
Schoolvak: Nederlands        
Onderwerp: Tekstverklaring

Wens en doel

Het belangrijkste moment voor leerlingen tijdens hun middelbare schoolcarrière vormt het centraal examen (CE). Bij ieder vak bepaalt dit centraal examen 50% van het eindcijfer. Het centraal examen Nederlands bestaat volledig uit leesvaardigheid (tekstverklaring). Voor docenten Nederlands is het dus van essentieel belang dat leerlingen de vaardigheden die van belang zijn bij tekstverklaring goed beheersen. In dit ontwerp wordt de voorbereiding op het centraal examen Nederlands geoptimaliseerd, door sterk de nadruk te leggen op evaluatie en wisselwerking tussen docent en studenten.

Omschrijving van het ontwerp

Tijdens de eerste twee lessen maken de leerlingen één tekst uit het Centraal Examen 2015. Ze doen dit echter niet in hun schrift, maar via de online tool Socrative. Het nakijken van de antwoorden gebeurt niet individueel door de leerlingen zelf, maar wordt (voor het overgrote deel) door de tool gedaan en de docent krijgt de resultaten via de mail toegestuurd. Op deze manier heeft de docent een goed overzicht van de moeilijkheid van de vragen en de prestaties van de leerlingen. Hier kan in de volgende twee lessen op worden ingespeeld. Dan wordt de tekst in kleine groepjes nabesproken en geëvalueerd. De docent kiest enkele vragen uit waarbij de leerlingen hun antwoorden met elkaar moeten vergelijken en uitleggen. Na het klassikaal oppakken van de discussie, legt de docent het antwoord van de meerkeuzevragen uit met behulp van een van tevoren gemaakte screencast, een video-uitleg die uiteraard ook na de lessen door de leerlingen geraadpleegd kan worden. De open vragen worden op een andere manier besproken. De antwoorden van de leerlingen worden vanuit Socrative geprojecteerd (zonder correctie). Leerlingen krijgen dan het correctievoorschrift van het examen via www.examenblad.nl en moeten in dezelfde groepjes bespreken hoeveel punten de antwoorden van de groepsgenoten opleveren. Ook deze discussie wordt klassikaal opgepakt en de docent geeft extra informatie over de manier waarop antwoorden van examenteksten worden beoordeeld en geeft bij voorkeur voorbeelden uit de gegeven antwoorden.

Materiaal downloaden

Lesplan Begrijpen van je eindexamen (pdf, 295 kB)
Link naar tekst 'In je hoofd'.