Zoek in de site...

Op weg naar het debat

Logo NSGOntwerper: Bo Grisel    
Studie: Nederlandse Taal en Cultuur       
School: NSG Groenewoud, Nijmegen 
Begeleidende docent: Esther Telgenhof
Vak: Nederlands 
Onderwerp: Het verbeteren van debatvaardigheden
Niveau: 5 VWO

Wens en doel

De wens is om een combinatie van theorie en praktijk te maken. Binnen het vak Nederlands leren de leerlingen wel over debatteren maar oefenen ze het nauwelijks. Het algemener doel van de lessen is gefocust op het verbeteren van debatvaardigheden van leerlingen. Met als doel een goede prestatie neer te zetten tijdens de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’.

De volgende leerdoelen zijn opgesteld:

  • Leerlingen doen kennis op over argumenteren en de verschillende visies die hierbij een rol spelen. De leerlingen zullen hierdoor leren hoe ze zelf een beter (en gevarieerder) debat kunnen voeren.
  • Leerlingen leren hoe ze zelfverzekerd voor een groep kunnen staan, hoe ze iets kunnen overbrengen waar ze niet achter staan en wat voor informatie is af te lijden uit de lichaamstaal van anderen. De leerlingen zijn instaat het geleerde in de praktijk te brengen.

Omschrijving van het ontwerp

De lesmateriaal bestaat uit twee lessen met als onderwerpen presentatievaardigheid en argumentatietheorie. De eerste les over presentatievaardigheid behandelt presentatie valkuilen, hoge en lage status en (on)geloofwaardig liegen. Het leerdoel bij deze les is: Leerlingen leren hoe ze zelfverzekerd voor een groep kunnen staan, hoe ze iets overbrengen waar ze niet achter staan en wat voor informatie is af te leiden uit de lichaamshouding van anderen. Om dit doel te bereiken is een inhoudelijke presentatie gegeven en de leerlingen hebben zich de stof eigen gemaakt door middel van theateroefeningen.

Les twee over argumentatietheorie behandelt de pragma dialectiek en de retorische visie. Daarnaast werd ook de stof uit les 1 herhaald. De leerlingen hebben de stof tot zich genomen door het kijken van een video voorafgaand aan de les en in de les hebben de leerlingen zich de stof eigen gemaakt door de theorie in een debat te oefenen en de stof te herkennen bij anderen in een filmpje. Het leerdoel van deze les was: Leerlingen doen kennis op over argumenteren en de verschillende visies die hierover bestaan. Hierdoor leren ze zelf een beter (en gevarieerder) debat te voeren.

Reacties

Docent over de materiaal: "De fragmenten van het debat uit de video hadden een meerwaarde voor de les".

Materiaal downloaden

Lesmateriaal debatteren
Lesplan debatteren (pdf, 574 kB)