Zoek in de site...

Burgerlijk recht

Binnen het thema Burgerlijk recht kun je kiezen uit een van onderstaande drie gastcolleges.

Duurzaamheid en het recht

Als je een product koopt, mag je ervan uitgaan dat het goed is en werkt. Maar wat zijn je rechten als consument als je een ondeugdelijk product koopt? En wie is er aansprakelijk? En in een breder verband gezien: hoe kan bijvoorbeeld de ethische verantwoordelijkheid van bedrijven, overheden en consumenten juridisch worden geduid? En hoe kan het recht worden ingezet om een duurzamere wereld te realiseren?

Wanneer ben je verplicht om schadevergoeding te betalen aan iemand?

Als je door handelen of nalaten op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt, heet dat een onrechtmatige daad. Wanneer ben je verplicht om schadevergoeding te betalen aan iemand? En wat zegt de Nederlandse wet hierover? Een inleidend college waarin de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanuit uiteenlopende perspectieven wordt belicht, zowel vanuit privaatrechtelijke als uit straf- en publiekrechtelijke regelgeving bezien.

De Europese Unie en wij

Een inleidend college over wat de Europese Unie concreet voor jou betekent: welke rechten geeft de Europese Unie jou? In dit college wordt stilgestaan bij rechten die de Europese Unie voor ons in het leven heeft geroepen en die in ons dagelijks leven een rol spelen. Met het oog op het toenemend populisme en bijvoorbeeld de Brexit gaan we in discussie over de waarde van de Europese Unie voor ons.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een gastcollege Burgerlijk recht of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@jur.ru.nl. Let op: aan het verzorgen van een gastcollege zijn kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op.

wettenbundel