Zoek in de site...

Gastlessen Nederlands

Vanaf het voorjaar van 2023 biedt het PUC in samenwerking met de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur gastlessen Nederlands aan. Merijn Meijntz, Emmy ter Ellen en Ande Cremers, drie enthousiaste studenten, verzorgen graag bij jou op school een les over een onderwerp dat hen aansprak binnen de studie, en waarover ze de leerlingen graag meer vertellen. Op deze manier krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs een beter beeld van de thema's die in de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan bod komen.

We kunnen deze lessen gratis aanbieden aan scholen voor leerlingen in VWO 5. Scholen die met het OV binnen 1,5 uur reistijd vanaf Nijmegen bereikbaar zijn,  kunnen zich aanmelden. Scholen die zich in de pilot-fase al hadden aangemeld, zullen door ons worden benaderd. Heb je interesse in een gastles, vul dan onderstaand formulier in. We nemen in een later stadium dan contact op om de details te bespreken. Deze les vergt voor docenten geen voorbereidingstijd. Er is keuze uit 6 lessen:

 • Een betere wereld begint bij reclame
  Natuur- en milieuorganisaties gebruiken reclamecampagnes om mensen bewust te maken van de naderende klimaatramp. Maar werken die reclames eigenlijk, en als ze werken, hoe werken ze dan? Welke retorische trucs worden er gebruikt om mensen te overtuigen? In deze gastles vertelt Merijn Meijntz over de overtuigende kracht van een goede reclame.

 • De Romantiek bestaat niet (en toch krijg je er les over?!)
  Je hoort het regelmatig: de Romantiek bestond niet als literaire stroming in Nederland. Nou, dat scheelt weer. De praktijk is echter anders: wie bepaalde werken bestudeert, die ziet dat er wel degelijk Romantische boeken verschenen. In deze gastles bespreekt student Nederlands Merijn Meijntz aan de hand van fragmenten uit verschillende verhalen hoe de Romantiek wel degelijk leefde én leeft!

 • Moet het n-woord in het woordenboek staan?
  Er is veel ophef over het n-woord. Er zijn zelfs mensen die vinden dat het niet in het woordenboek moet staan. Kan dat? Hoe werken woordenboeken eigenlijk? Aan de hand van een aantal voorbeelden bespreekt studente Nederlands Emmy ter Ellen welke woorden wel en niet in woordenboeken staan.

 • Klimaatcrisis in je boekje
  De klimaatcrisis is hét onderwerp van nu, maar hoe werkt dat door in de literatuur? In deze les bespreken we aan de hand van een tekst klimaatfictie en staan we stil bij de rol die schrijvers hebben: is het hun taak om ons bewust te maken van de klimaatproblemen? In deze gastles gaat student Nederlands Emmy ter Ellen in op deze en gerelateerde vragen.

 • De wondere wereld van het dialect
  Naast het Standaardnederlands zijn er in Nederland allerlei geografisch beperkte taalvariëteiten, zoals streektalen en dialecten. Voorbeeld zijn het Limburgs, het Achterhoeks en het Nijmeegs. Maar waar komen dialecten eigenlijk vandaan? En waarom bestaan ze nog? In deze gastles duikt student Nederlands Ande Cremers onder in de wondere wereld van de dialecten.

 • Taal verandert de wereld
  De meest basale functie van taal is om de wereld te beschrijven. Maar soms verandert taal er ook iets aan. Dat kan door een heel bijzonder soort taalhandelingen, zoals dopen, verklaren en arresteren. In deze gastles vertelt student Nederlands Ande Cremers over de scheppende functie van taal

Posters
Wil jij je leerlingen laten zien hoe veelzijdig een studie Nederlandse Taal en Cultuur is? Vraag dan ook onderstaande posters aan voor in jouw klaslokaal. De veelzijdigheid van de studie wordt op deze posters toegelicht vanuit het perspectief van onderzoekers en studenten. Beide versies zijn gratis verkrijgbaar (ook zonder afname van gastlessen).

Poster Neerlandistiek onderzoek    

Heb je interesse in een gastles en/of posters? Vul dan onderstaand formulier in. Heb je dit formulier al eerder ingevuld? We nemen dan binnenkort contact met je op.