Zoek in de site...

Docentendag C&M: belangrijk, verrijkend en actueel

Op donderdag 9 maart 2023 organiseert het Radboud Pre-University College of Society een nascholingsdag voor docenten taal-, cultuur- en maatschappijvakken: C&M: belangrijk, verrijkend en actueel.

Tijdens deze nascholingsdag staat het belang van de taal-, cultuur- en maatschappijvakken centraal. In de huidige maatschappij hebben we te maken met allerlei veranderingen. Dit is en zal een gegeven zijn van alle tijden en telkens moeten we onze positie bepalen. Als docent kun jij een belangrijke rol spelen in hoe leerlingen met veranderingen omgaan. Vaak wordt hiernaar gekeken vanuit economisch of technisch perspectief om tot oplossingen te komen, maar het roept ook vragen op als: waar zijn we mee bezig en waar willen we naar toe? Juist binnen de geesteswetenschappen is er ruimte en aandacht om te reflecteren op deze grote vragen. Wij kunnen onze leerlingen handvatten bieden om telkens weer onderbouwd niet tot een antwoord maar tot inzicht te komen.

Tijdens deze dag word je geïnspireerd om het maatschappelijk belang van deze vakken een betekenisvolle plek in jouw lessen te geven zodat we leerlingen voorbereiden op de dag van morgen met onder andere boeken, kunstwerken en verhalen uit de hele geschiedenis.

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie & thee
10.00 Hoe begrijpen we een veranderende samenleving?

Prof. dr. Olivier Hekster

11.00 Pauze
11.15 Mens en natuur in de wereldliteratuur Dr. Piet Gerbrandy
12.15 Lunch
13.00 Workshops concrete vakdidactische lesideeën Teachers in Residence
14.30 Gezamenlijke afsluiting
15.00 Borrel

Lezingen

Hoe begrijpen we een veranderende samenleving? Prof. dr. Olivier Hekster

Geen enkele samenleving is statisch. Politieke, culturele en technische veranderingen zijn van alle tijden. Of, en zo ja, hoe, dergelijke veranderingen geaccepteerd worden is afhankelijk van de ‘menselijke factor'. Nieuwe mogelijkheden moeten worden ingebed in de maatschappelijke praktijk. Nieuwe ideeën moeten 'landen' bij beoogde doelgroepen. En belangrijke veranderingen in de maatschappij moeten passen bij de gedachten en overtuigingen van allerlei verschillende groepen mensen voordat ze tot nieuwe succesvolle praktijken leiden.

Mensen hebben bepaalde manieren om hun wereld te conceptualiseren, erover te praten en te communiceren, en verschillende groepen zullen verschillend reageren op dezelfde nieuwe informatie. Juist de geesteswetenschappen zijn goed in staat om deze 'menselijke factor' en de verschillende reacties van verschillende groepen te duiden.

Mens en natuur in de wereldliteratuur, Dr. Piet Gerbrandy

Waarom het helpt geletterd te zijn als je het antropoceen wilt begrijpen.

De mens vertelt elkaar al verhalen sinds hij door middel van taal ging reflecteren op zichzelf en zijn omgeving. Die reflectie heeft ons veel goeds gebracht, maar ligt misschien ook aan de basis van de centrale problemen van onze tijd: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, overbevolking en het gevaar van pandemieën. De wereldliteratuur, van Gilgamesj tot Charles Darwin en van Vergilius tot H.H. ter Balkt, laat zien hoe het denken over de positie van de mens binnen de kosmos zich heeft ontwikkeld en levert daarmee een bijdrage aan het vinden van oplossingen. Een belangrijk element daarin is de vraag of de natuur, zoals Darwin stelt, gezien moet worden als een permanent strijdperk waarbinnen alleen de best aangepasten het gevecht kunnen winnen. Veel hedendaagse biologen en klimaatfilosofen denken liever in termen van symbiose. En is het literaire 'veld' niet bij uitstek een 'terrein' waarop zo'n symbiose tot 'bloei' zou kunnen komen om maatschappelijk 'vrucht te dragen'?

Meer informatie en aanmelden

Deze nascholingsdag vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit. De kosten voor deelname bedragen € 125,- per persoon inclusief lunch en certificaat van deelname. Voor studenten geldt een speciaal studententarief van € 25,- per persoon. Stuur een mail naar pucofsociety@let.ru.nl als je je als student wil aanmelden.

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden. Je doet de betaling via Ideal, PayPal of creditcard. Je ontvangt na aanmelding een bevestiging/factuur voor declaratie bij je werkgever. Bij annulering na 27 februari 2023 worden er annuleringskosten in rekening gebracht (50% van het inschrijfgeld).

Neem voor meer informatie contact op met het Radboud Pre-University College of Society via pucofsociety@let.ru.nl of telefonisch of via WhatsApp: 06-31132898.