Zoek in de site...

Postacademische cursus 'Anders en herkenbaar. Over de actualiteit van oude teksten'

Vanaf 4 april 2023 organiseert de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur in samenwerking met het Radboud Pre-University College of Society een postacademische cursus met het thema: Anders en herkenbaar. Over de actualiteit van oude teksten.

In deze cursus komen teksten aan de orde die recent nieuw zijn uitgegeven en/of waarover recent belangrijke publicaties zijn verschenen. De eeuwenoude teksten blijven hierdoor toegankelijk en kunnen een rol spelen in letterkundige en maatschappelijke debatten. Macht en autonomie, de rol van de vrouw en de verantwoordelijkheid van de burger, de tegendraadse eenling tegenover de samenleving, de kracht van kunst: het zijn belangrijke thema’s in teksten als Lucifer, Sara Burgerhart, de Gruuthuseliederen, Reynaert en Tijl Uilenspiegel. In vier colleges en een lezing komen hoogtepunten uit de Nederlandse letterkunde aan de orde. Ervaren docenten gaan in op de teksten en geven ze context en laten zien hoe actueel ze zijn.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Nederlandse teksten uit het verleden en die meer wil weten over hun context en achtergronden.

Programma 2023

Dinsdag 4 april

Tijl Uilenspiegel

Johan Oosterman
Dinsdag 25 april Lucifer van Vondel Marijke Meijer Drees
Dinsdag 16 mei Sara Burgerhart van Wolf en Deken Lotte Jensen
Dinsdag 30 mei Liederen van het Gruuthusehandschrift Frank Willaert
Juni, datum nog niet bekend De Reynaert Frits van Oostrom

Meer informatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagavond van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur. De cursus wordt gegeven op de campus van de Radboud Universiteit, maar het is ook mogelijk om online aan te sluiten. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je de colleges fysiek of online bijwoont.

Het is niet mogelijk voor afzonderlijke colleges in te schrijven. De colleges worden niet opgenomen en kunnen niet op een later moment worden bekeken.

Aanmelden

De kosten voor deelname bedragen 60 EUR per persoon, zowel voor fysieke als online deelname. Je doet de betaling direct bij aanmelding via creditcard, Ideal of PayPal. Je ontvangt een bevestiging voor eventuele declaratie bij je werkgever.

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met Joyce Wanten van het Radboud Pre-University College of Society (tel. 06 31132898 / pucofsociety@let.ru.nl)