Zoek in de site...

Beyond the Canon: Issues of Diversity in English-Language Literature

Vanaf 2 februari 2023 organiseert de afdeling Engelse Taal en Cultuur in samenwerking met het Radboud Pre-University College of Society en de Radboud Docenten Academie een postacademische cursus met het thema: Issues of Diversity in English-Language Literature.

In deze cursus bespreken wij een brede variatie aan Engelstalige literaire teksten, van fictie tot poëzie, die het thema diversiteit belichten en ons uitdagen om verder te kijken dan de canon. In de eerste vijf colleges bespreken enthousiaste docenten van English Language and Culture en American Studies één of meerdere teksten die het thema culturele diversiteit behandelen. In de zesde en laatste sessie zullen vakdidactici van de Radboud Docenten Academie en de Teacher in Residence van de opleiding English Language and Culture, samen met de deelnemers, enkele thema’s en teksten uit de cursus vertalen naar lesmateriaal voor de middelbare school.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in Engelstalige literatuur is welkom! Aangezien de zesde sessie waarschijnlijk het meest aansprekend is voor docenten op de middelbare school, bieden wij deelnemers de kans om, tegen een gereduceerd tarief, alleen deel te nemen aan de eerste vijf colleges. Alle colleges zullen in het Engels gedoceerd worden.

Programma 2023

De volgorde van de eerste vijf colleges is onder voorbehoud. Inhoudelijke informatie over de colleges wordt nog aangevuld.

2 februari Amanda Gorman's The Hill We Climb - the American Dream of a Young Black Woman

Prof. Hans Bak

16 februari Diversifying the Canon for a Young Adult Audience: Ibi Zoboi's Pride Dr. Chris Louttit
9 maart LGBTQ+ Identities in Joelle Taylor's Poetry Dr. Ruud van den Beuken
23 maart Race, Gender & Representation: Damon Galgut’s The Promise Dr. Lindsay Janssen & Dr. Usha Wilbers
6 april Intergenerational Justice and Anticolonial Modernity in Indigenous Climate Fiction:
Alexis Wright, The Swan Book (Washington Square Press, 2013)
Prof. dr. Michael Boyden
20 april Sesssion with Teacher in Residence and didacticians Radboud Docenten Academie Valerie Meesen (TiR),
Calijn de Jong (RDA), Stef Siepel (RDA)

Locatie en tijden

De cursus wordt gegeven op de campus van de Radboud Universiteit. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagavond in de periode van 2 februari tot en met 20 april 2023. We starten om 19.00 uur en sluiten rond 21.00 uur af. Het is niet mogelijk om je op te geven voor losse bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden niet opgenomen en kunnen dus ook niet terug worden gekeken op een later moment.

Boeken met korting

Deelnemers kunnen de behandelde boeken met 10% korting bestellen bij boekhandel Roelants. Informatie hierover ontvang je bij de bevestiging van je deelname.

Aanmelden

De kosten per deelnemer bedragen €75,- voor docenten (6 bijeenkomsten) en €62,50 voor niet-docenten (5 bijeenkomsten).

De betaling dien je bij de aanmelding direct te voldoen. Je ontvangt een  betalingsbewijs/factuur per mail om de kosten eventueel te declareren bij je werkgever. Bij annulering na 25 januari 2023 worden er annuleringskosten in rekening gebracht (50% van het inschrijfgeld).

Organisatie en inlichtingen

Bij vragen kun je contact opnemen met:
Joyce Wanten
Radboud Pre-University College of Society
tel.  06 31132898
pucofsociety@let.ru.nl

Abstracts

Sesssion with Teacher in Residence and didacticians Radboud Docenten Academie

The sixth and final session will be hosted by the didacticians of Radboud Teachers Academy. In this session participants will look at design principles for teaching English literature and discuss other relevant pedagogical content knowledge to inspire teachers to translate the content of the first five sessions to their classroom.