Zoek in de site...

Postacademische cursus 'Poëzie en media in het voortgezet onderwijs'

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan elke bijeenkomst een mail met  een Zoomlink. In sommige gevallen komt deze mail terecht in de spambox. Heb je de mail op de dag van de bijeenkomst nog niet ontvangen, neem dan contact op via pucofsociety@let.ru.nl
---

Vraag een willekeurige persoon om te beschrijven wat een gedicht is, en de kans is groot dat het woord ‘papier’ valt. Dat is ook niet zo gek, want een aanzienlijk deel van de Nederlandstalige poëzie verschijnt in papieren dichtbundels en bloemlezingen. Toch is het terrein vele malen breder: poëzie vind je ook op podia, in digitale media, op gebouwen en zelfs op lichamen van mensen.

Uit recent onderzoek blijkt dat veel scholieren zich niet zo sterk bewust zijn van die verscheidenheid, terwijl we ook zien dat jongeren bij uitstek betrokken zijn bij vormen van ‘poëzie buiten het boek’. Alle reden dus om in het onderwijs expliciet aandacht te besteden aan de vele gedaanten die poëzie kan aannemen. In deze workshopreeks krijg je daarvoor praktische handvatten aangereikt van drie experts uit de neerlandistiek.

De vier workshops vinden eens per twee weken plaats via Zoom, zodat je ze in alle rust vanuit je woon- of werkkamer kunt volgen. Docenten buiten het Nederlands taalgebied krijgen de mogelijkheid de workshops gratis te volgen.

  • 4 online workshops op woensdagen van 19.15 tot 20.30 uur
  • 7 september, 21 september, 5 oktober en 19 oktober 2022
  • Inschrijven uiterlijk 31 augustus 2022
  • Kosten voor deelname: € 50,- per persoon

Programma

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Deelname aan de workshopreeks kost 50 euro per persoon. Voorafgaand aan elke workshop wordt de deelnemers een Zoomlink toegestuurd. Deelnemers ontvangen, als zij dat willen, een gratis exemplaar van het boek Poëzie als alternatief van Jeroen Dera.

Het is niet mogelijk in te schrijven voor losse workshops.
De workshops worden niet opgenomen en kunnen niet worden teruggekeken op een later moment. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Workshops

Woensdag 7 september (19.15 tot 20.30 uur)
Jongeren, poëzie en media: inleiding (docent: dr. Jeroen Dera)

Jongeren met interesse in poëzie weten heel goed hoe breed het genre is. Zij bezoeken poetry slams of spoken word-optredens, volgen actief Instagramdichters en vinden dat net zo vanzelfsprekend als het bestuderen van een gedicht van Lucebert op school. Intussen zijn er ook veel scholieren die poëzie associëren met notitieboekjes en een wereld van oud papier. In deze openingsworkshop worden recente onderzoeksresultaten gedeeld over de manier waarop leerlingen ‘poëzie’ zien, met ruime aandacht voor de rol van media daarin, en gaan we na wat dat praktisch betekent voor ons poëzieonderwijs.

Woensdag 21 september (19.15 tot 20.30 uur)
Poëzie op je lichaam (docent: dr. Kila van der Starre)

Poëzie leeft volop, vooral buiten het boek. Maar hoe kun je die zogenaamde ‘non-boekpoëzie’ het best benaderen? In deze workshop leer je een toegankelijke theorie kennen over de materiële code en linguïstische code van poëzie. Die termen kun je vervolgens gebruiken om met leerlingen te praten over alle aspecten van straatpoëzie, Instagrampoëzie, poëzietatoeages en meer. Ook krijg je onder de knie hoe je creatieve schrijfopdrachten kunt vormgeven voor het zelf maken van non-boekpoëzie. Welke teksten zouden leerlingen bijvoorbeeld op hun huid willen dragen? En hoe kunnen ze daarbij uitgedaagd worden om gedetailleerd na te denken over de relatie tussen de taal en de drager?

Woensdag 5 oktober (19.15 tot 20.30 uur)
Poëzie, pop en hiphop (docent: Aafje de Roest MA)

Middelbare scholieren houden misschien niet allemaal van lezen, maar Nederlandse hiphop en pop zijn wél populair. En niet zelden ook literair, bewijzen Ronnie Flex’ ‘Regen in de tuin’ en S10s ‘De Diepte’. Daarom ga je in deze workshop aan de slag met hedendaagse Nederlandse liedteksten – zodat je straks weet hoe je die samen met leerlingen kunt gebruiken als literatuur, of als opstap tot andere vormen van literatuur. Na een introductie tot enkele theoretische kerninzichten rondom het gebruik van hiphop in de klas werken we toe naar praktische lesideeën, die we vervolgens zelf uitproberen in een Geniussessie, waarbij we net als de gebruikers op de hyperpopulaire lyrics-website Genius.com songteksten annoteren, analyseren en interpreteren.

Woensdag 19 oktober (19.15 tot 20.30 uur)
Digitale poëzie in het onderwijs (docent: dr. Jeroen Dera)

Iedere docent Nederlands weet wel hoe je uitlegt wat een sonnet is, of hoe je een rijmschema kunt analyseren. Maar wat doe je als je poëzie moet bespreken die letterlijk over het scherm danst, zoals de bewegende gedichten van Tonnus Oosterhoff? En waarom zouden we leerlingen met zulke vormen van digitale poëzie in aanraking brengen? In deze workshop zoomen we in op het genre ‘digitale poëzie’ en krijg je praktische handvatten voor de behandeling daarvan in de klas.

Contact

Neem bij vragen over de cursus contact op met Jeroen Dera (jeroen.dera@ru.nl of het Radboud Pre-University College of Society (pucofsociety@let.ru.nl / 024-3611185).

Jeroen Dera   Kila van der Starre (foto: Eva Bours)  Aafje de Roest - fotograaf Anna Loh

Jeroen Dera, Kila van der Starre (fotograaf: Eva Bours), Aafje de Roest (fotograaf: Anna Loh)