Zoek in de site...

Informatie over de docenten

dr. Kila van der Starre
Informatie volgt. 

Jeroen Dera (1986) is universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn promotie op het kruisvlak van media- en literatuurgeschiedenis (2017) is hij zich gaan toeleggen op onderzoek naar literatuuronderwijs. In dat verband publiceerde hij onder meer het rapport De praktijk van de leeslijst: een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederlands op havo en vwo (2019). Met Charlotte Van den Broeck schreef hij onlangs een 'doeboek' over poëzie, onder de titel Woorden temmen: van kop tot teen (2020). De komende jaren gaat hij met een Veni-beurs van NWO onderzoek doen naar de uiteenlopende manieren waarop in het voortgezet onderwijs het belang van lezen wordt beargumenteerd.

Aukje van Hout MA
Informatie volgt. 

Linda Ackermans MA
Informatie volgt. 

Jos Joosten (1964) is hoogleraar Nederlandse letterkunde. Zijn onderzoek spitst zich toe op literaire receptie. Hij was medesamensteller van en droeg bij aan The Echo of Die Blechtrommel in Europe: Studies on the Reception of Günter Grass's the Tin Drum (2017). Eerder publiceerde hij diverse boeken, waaronder Misbaar: hoe literatuur literatuur wordt (2008) en Staande receptie: over literatuur, kritiek en literatuurwetenschap (2012). In september 2018 verscheen de biografie De verdeelde mens - Jan Walravens (1920-1965), schrijver, ijkpunt, avant-gardist.

Koen Rymenants (1977) schrijft over moderne en hedendaagse Nederlandse literatuur. Hij studeerde Nederlands, Engels en literatuurwetenschap aan de KU Leuven, waar hij ook promoveerde op een proefschrift over het proza van Willem Elsschot. Met Lars Bernaerts en Linde De Potter voerde hij de redactie van de bundel Letterkunde met lef. Ton Anbeek als onderzoeker en criticus (2020).

Mathijs Sanders (1971) is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder was hij werkzaam bij de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit. Zijn meest recente boek is Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum (2016). Hij doet onderzoek naar literaire betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk in de twintigste eeuw en naar vormen van publieksliteratuur in de jaren dertig.