Zoek in de site...

Nascholingsdag geschiedenis 2016

Kijk hier voor de Nascholingsdag 2017

Programma Radboud Nascholingsconferentie 
“Wetenschap in didactiek”
16 september 2016

Plenaire deel (9.00 – 10.15 uur)
09.00 uur - Inschrijving en ontvangst

09.30 uur - Welkomstwoord verzorgd door prof.dr. Angélique Janssens (RU)

09.35 uur - Key note door prof.dr. Olivier Hekster (Oude Geschiedenis, RU) Tradities van macht in tijden van transitie (50 v.Chr. – 565 n. Chr.)

10.15 uur - Pauze en informatiemarkt

Workshop programma (10.45 – 16.30 uur)
Een workshop bestaat uit een didactisch deel van 60 minuten en een mini-lezing van 30 minuten. Iedere deelnemer kan drie workshops volgen, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit vijf workshops.

10.45 uur:           Workshop ronde 1
12.15 uur:           Lunch en informatiemarkt
13.15 uur:           Workshop ronde 2
14.45 uur:           Pauze
15.00 uur:           Workshop ronde 3
16.30 uur:           Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

Workshops
1. drs. Koen Henskens (lerarenopleider Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
mini-lezing door prof.dr. Maaike van Berkel (Middeleeuwse Geschiedenis, RU)

Mohammed en het Kalifaat

In deze workshop gaan we op zoek naar de historische Mohammed en zijn directe opvolgers, de vroege kaliefen. Tot op de dag van vandaag beschouwen sommige groepen moslims (onder wie de ideologen van Islamitische Staat) deze periode als een model voor de inrichting van hun ideale samenleving. Centraal in de workshop staat de relatie tussen religie en staat zoals die in de vroege islam vorm kreeg. We bespreken de bronnen die voor handen zijn over deze periode en de betrouwbaarheid van dit materiaal voor de historicus.

2. drs. Arnoud Aardema (Radboud Docenten Academie) 
mini-lezing door dr. Remco Ensel (Cultuur Geschiedenis, RU)

De ware Nederlander. Nederlandse identiteit en fotografie in het interbellum

Bestaat dé echte Nederlander? In het interbellum buigen intellectuelen en wetenschappers zich over de vraag hoe de dreigende ‘vervlakking’ van de nationale identiteit kan worden tegengegaan. Fotografen trekken erop uit om de ‘echte Nederlanders’ vast te leggen. In deze workshop onderzoeken we de bijdrage van fotografie aan het uitdragen van een Nederlands nationalisme in het Interbellum. Leerlingen worden aan de hand van het werk van de Hongaars-Nederlandse fotografe Eva Besnyö uitgedaagd na te denken over natie en identiteit. Hoe werd de ‘ware Nederlander’ in beeld gebracht? In de workshop wordt een koppeling gelegd met de kenmerkende aspecten van het interbellum en het begrip Volksgemeinschaft uit de historische context Duitsland 1871-1945.

3. dr. Harry Havekes (Radboud Docenten Academie ) 
mini-lezing door dr. Wim van Meurs (Politieke Geschiedenis, RU)

„Koude Oorlog 2.0“ en andere historische metaforen

Niet alleen politici maar ook de media maken graag gebruik van historische verwijzingen of metaforen om in één slag, zonder ingewikkelde bewijsvoering, gebeurtenissen en ontwikkelingen te duiden. De term „Koude Oorlog 2.0“, die sinds de Russische annexatie van Krim veel gebruikt wordt, is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze workshop stelt de vraag centraal waarom zulke metaforen zo populair zijn. In het didactisch deel wordt deze vraag toegespitst op de Koude Oorlog. Tijdens de mini-lezing wordt deze vraag iets breder getrokken en wordt tevens de vraag gesteld hoe historici ermee om moeten gaan.

4. dr. Marloes Hülsken (lerarenopleider Hogeschool Arnhem en Nijmegen) mini-lezing door prof.dr. Jan-Hein Furnée (Cultuur Geschiedenis, RU)

Strijdbare vrouwen, deftige dames en vrome moeders: sekse, klasse en religie in Nederland, ca 1870-1920

De tweede helft van de negentiende eeuw is de periode waarin verschillende emancipatiebewegingen opkomen. Deze workshop biedt concrete handreikingen om leerlingen inzicht te geven in de fascinerende wisselwerking tussen de emancipatie van vrouwen, religieuze groepen en arbeiders in de decennia 1870-1920. De workshop richt zich op het analyseren en classificeren van verschillende primaire bronnen, maar ook op de vertaalslag naar onze huidige samenleving, waarin leerlingen dagelijks worden geconfronteerd met de complexe interactie van religieuze-, klasse- en genderidentiteiten.

5. drs. Tom Sas (docent Geschiedenis ds. Pierson College, ‘s-Hertogenbosch) mini-lezing door dr. Harm Kaal (Politiek Geschiedenis, RU)

De verbeelding van de politiek

In de 19e eeuw zien we de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen als het liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. Stromingen die ieder in meer of mindere mate een emancipatieproces doorliepen, waarbij er in de samenleving sprake was van voortschrijdende democratisering met de deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. In de mini-lezing zal dr. Harm Kaal inhoudelijk stilstaan bij de wijze waarop politici van de verschillende stromingen in de 19e en 20e eeuw trachtten het electoraat voor hun zaak te winnen. In het didactisch deel zal drs. Tom Sas enkele werkvormen presenteren waarbij de leerlingen zicht krijgen hoe politieke thema’s verbeeld werden met behulp van afbeeldingen, prenten en affiches.

Informatie
Tijdens de lunch is er een infomarkt van de uitgeversmaatschappijen en documentatiecentra.

De kosten voor deelname aan de nascholingsconferentie bedragen €145,00 per persoon. Let op: met ingang van 2016 verloopt de financiële afwikkeling van de Nascholingsconferentie via iDEAL of creditcard. Na het invullen van het inschrijfformulier, wordt u doorgelinkt naar deze betaalmethodes.

In de prijs zijn inbegrepen:

  • Wetenschappelijke lezingen
  • Didactische workshops
  • Onderwijsmateriaal
  • Koffie en thee, 's ochtends en 's middags
  • Lunch
  • Borrel na afloop
  • Deelnamecertificaat

N.B.: Er vindt geen restitutie van betalingen plaats. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kan een collega in uw plaats deelnemen aan de nascholingsconferentie. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Locatie van de conferentie is:
Fletcher Parkhotel Val Monte
Oude Holleweg 5
6572 AA Berg en Dal


Aanmelden

Locatie en route

Fletcher Parkhotel Val Monte
Oude Holleweg 5
6572 AA Berg en Dal

Organisatie:
nascholing.geschiedenis@let.ru.nl
+(310) 24 -36 2 02 05
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag