Zoek in de site...

Nascholingsdag 2017

Naar de Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie 2018


Programma De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie 29 september 2017

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie biedt een programma waarin wetenschappelijke achtergronden, didactische toepassingen en maatschappelijke thema’s van het schoolvak Geschiedenis aan bod komen. Het programma biedt twee plenaire lezingen aan die ingaan op de stof uit één van de historische contexten en uit de kenmerkende aspecten. Daarnaast biedt het programma diverse didactische workshops aan waarin ook thema’s aan de orde komen die verbonden zijn met actuele maatschappelijke debatten.

Plenaire deel (9.00 – 10.30 uur)
09.00 uur:           Inschrijving en ontvangst

09.20 uur:           Welkomstwoord verzorgd door prof.dr. Angélique Janssens (RU)

09.30 uur:           Plenaire lezing door prof.dr. Maaike van Berkel (Middeleeuwse Geschiedenis, RU)

Kenmerkende aspecten: Het kosmopolitische Kalifaat

Op 29 juni 2014, de eerste dag van de vastenmaand Ramadan, riep de organisatie Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS) het kalifaat uit. In die verklaring en in haar propaganda op internet verwijst ISIS veelvuldig naar het vroege kalifaat, toen het islamitische rijk zich in hoog tempo uitbreidde over grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarbij eigent ISIS zich een eigen, omstreden, interpretatie van dat verleden toe. In deze lezing bekijken we deze interpretatie, en plaatsen die naast interpretaties uit recent historisch onderzoek, waarin juist veel aandacht is voor diversiteit en het kosmopolitische en cultuur-minnende karakter van dit kalifaat.

10.00 uur:           Plenaire lezing door prof.dr. Wim van Meurs (Politieke Geschiedenis, RU)

Duitsland: Bismarcks eeuwige comeback?

Als iemands reputatie mee gegaan is met het grillige verloop van de Duitse geschiedenis, dan is het wel die van Otto Von Bismarck (1815-1898). In deze lezing gaat het om de ups en downs in de publieke beeldvorming over de IJzeren Kanselier in de hele twintigste eeuw – in de Weimar republiek, de Bondsrepubliek, maar ook in de DDR. Naast het publieke beeld dat bepaald werd door monumenten en eringen, komt ook de wetenschappelijke evaluatie van zijn heerschappij aan de orde, die zich net zomin aan de politieke actualiteit kon onttrekken.

10.30 uur:           Pauze en informatiemarkt

Workshop programma (11.00 – 16.30 uur)
De workshops worden gegeven door vakdidactici, in sommigen gevallen in samenwerking met stafleden van de afdeling geschiedenis. Een workshop duurt 75 minuten. Iedere deelnemer kan drie workshop rondes volgen, met een keuze uit vijf workshops.

11.00 uur:           Workshop ronde 1
12.15 uur:           Lunch en informatiemarkt
13.30 uur:           Workshop ronde 2
14.45 uur:           Pauze
15.15 uur:           Workshop ronde 3
16.30 uur:           Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

Workshops

 1. drs. Koen Henskens (lerarenopleider Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Nationalisme en eenwording in de negentiende eeuw: gebruik en misbruik van geschiedenis

In deze (uiteraard activerende) workshop staat de omgang met het verleden in de negentiende eeuw centraal, met een nadruk op de materiële overblijfselen uit het verleden. We bekijken de rol van geschiedschrijving en archeologie in het bevorderen van het nationalisme. Zo gaven de oprichting en de uitbreiding van grote nationale musea (denk aan British Museum, Pergamon Museum, Louvre) een nieuwe impuls aan de zoektocht naar grote historische kunstschatten in de wereld. Door te onderzoeken hoe men in de negentiende eeuw naar het verleden keek ontstaat ook een unieke mogelijkheid om naast de negentiende eeuw (met nationalisme en imperialisme) juist eerder behandelde tijdvakken en Kenmerkende Aspecten deels te herhalen. ​

 1. drs. Arnoud Aardema (Radboud Docenten Academie) en dr. Harm kaal (RU)

Parels en diamanten - good practices

Op veler verzoek een mogelijkheid om elkaars parels en diamanten te bewonderen. Iedereen heeft wel een opdracht in de kast liggen die er voor zorgt dat de leerlingen op het puntje van de stoel zitten en hun hersenen laat kraken. Te vaak blijven die opdrachten beperkt tot het eigen klaslokaal. In deze workshop zetten we de luiken open en gaan bij elkaar in de keuken snuffelen. Elke deelnemer stelt een opdracht beschikbaar die in de klas wordt gebruikt. Tijdens de bijeenkomst krijgt iedereen gelegenheid om verschillende opdrachten te bekijken, vragen te stellen en feedback te geven.

 1. dr. Harry Havekes (Radboud Docenten Academie ) en drs. Wim Steegmans (docent geschiedenis, SSGN, Nijmegen)

Oudheid en Middeleeuwen in havo 4

Om de druk op het programma in de havo te verlichten worden de kenmerkende aspecten van tijdvak 1 tot en met 4 (prehistorie, oudheid, middeleeuwen) voortaan in het schoolexamen getoetst en niet meer op het centraal examen. Dat heeft gevolgen voor het curriculum van met name havo 4. In deze workshop presenteren we een werkvorm waarmee op een effectieve manier de oudheid en de middeleeuwen besproken kunnen worden. De nadruk ligt daarbij op verandering en continuïteit, en op het denken in de verschillende dimensies (politiek, economie, sociaal, religieus, cultureel). Dat biedt ook de mogelijkheid om aan het begin van havo 4 aandacht te besteden aan de eisen die aan historisch denken in de bovenbouw worden gesteld, waardoor de overgang van onder- naar bovenbouw wat soepeler gemaakt kan worden.

 1. drs. Jan de Vries (Liemers college, Zevenaar)

Willem, Wilhelmus en vele anderen

Tijdens deze workshop zullen aan  de hand van korte activerende werkvormen verschillende topics uit de context ‘De Republiek’ aan bod komen. Veel eindexamenleerlingen ervaren de stof van de historische context 'De Republiek' als een onsamenhangende en onbegrijpelijke reeks van personen, gebeurtenissen, begrippen en ontwikkelingen. Met de korte, prikkelende werkvormen die in deze workshop worden gepresenteerd, krijgt enerzijds hun motivatie een stimulans en wordt anderzijds de samenhang binnen het onderwerp voor het voetlicht gebracht. De leerling activiteiten, waarmee in de workshop wordt geoefend, zijn wat nieuwe en onbekendere werkvormen die tussen de twee en tien minuten van de lestijd in beslag nemen.

 1. drs. Remi Hartel (lerarenopleider Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Wie was de grootste verlichte revolutionair? Idealen of impact bij de democratische revoluties in de 18e eeuw

In deze workshop wordt het revolutionaire kaf van het koren gescheiden en bepalen we wie het antwoord vormt op de vraag in de titel. De gebruikte werkvorm laat leerlingen nadenken, discussiëren en onderbouwd oordelen over wat nu ‘groots’, ‘verlicht’ en ‘revolutionair’ is in de context van de 18e eeuw, aan de hand van vooral primair bronmateriaal. Naast het oefenen met bronnenkritiek biedt deze workshop hiermee een uitstekende alternatieve behandeling van kenmerkende aspecten 27 en 29 en een goede voorbereiding op de historische context ‘verlichtingsideeën en democratische revoluties’.

Informatie
Tijdens de lunch is er een infomarkt van de uitgeversmaatschappijen en documentatiecentra.

De kosten voor deelname aan de nascholingsconferentie bedragen €145,00 per persoon. Betaling geschiedt net als vorig jaar via iDEAL of creditcard. Na het invullen van het inschrijfformulier, wordt u doorgelinkt naar deze betaalmethodes.

In de prijs zijn inbegrepen:

 • Wetenschappelijke lezingen
 • Didactische workshops
 • Onderwijsmateriaal
 • Koffie en thee, 's ochtends en 's middags
 • Lunch
 • Borrel na afloop
 • Deelnamecertificaat

Fletcher Parkhotel Val Monte
Oude Holleweg 5
6572 AA Berg en Dal

Organisatie:
nascholing.geschiedenis@let.ru.nl
+(310) 24 -36 2 02 05
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag