Zoek in de site...

Nascholingsdag 2019

Nascholingsconferentie 2018

Programma 4 oktober 2019

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie biedt een programma waarin wetenschappelijke achtergronden, didactische toepassingen en maatschappelijke thema’s van het schoolvak geschiedenis aan bod komen. Het programma biedt twee plenaire lezingen aan die ingaan op de stof uit één van de historische contexten en uit de kenmerkende aspecten. Daarnaast biedt het programma diverse didactische workshops aan waarin eveneens thema’s aan de orde komen die verbonden zijn met actuele maatschappelijke debatten.

foto 1aaa

Plenaire deel (9.00 – 12.00 uur)
09.00 uur:  Inschrijving en ontvangst
09.30 uur:  Welkomstwoord door prof. dr. Angélique Janssens (RU)
09.40 uur:  Plenaire lezing door prof. dr. Peer Vries (IISG), gespecialiseerd            in de sociaaleconomische aspecten van wereldgeschiedenis.
De Industriële Revolutie in Groot-Brittannië en het Britse Empire. Onlosmakelijk met elkaar verbonden?
10.40 uur:  Pauze en informatiemarkt
11.00 uur:  Plenaire lezing door dr. Anjana Singh (RUG), expert op het terrein van Aziatische en wereldgeschiedenis.
India and the Making of a British colony – Histories and Debates
(deze lezing is in het Engels, maar vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld).
12.00 uur:  Lunch en informatiemarkt

foto1 3a

Workshop programma (13.00 – 16.15 uur)
De workshops worden gegeven door vakdidactici. Een workshop duurt ander half uur. Iedere deelnemer kan twee workshop rondes volgen, met een keuze uit vijf workshops.
13.00 - 14.30 uur:  Workshopronde 1
14.30 - 14.45 uur:  Pauze en informatiemarkt
14.45 - 16.15 uur:  Workshopronde 2
16.15 uur:  Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

foto 2bbb

Workshops
1. Wanneer mag je in opstand komen?
De weg naar de Amerikaanse onafhankelijkheid
Een van de belangrijkste ontwikkelingen die het Britse Rijk in de achttiende eeuw heeft getekend is ongetwijfeld het losbreken van de Amerikaanse koloniën geweest. Achteraf gezien lijkt dit misschien een vanzelfsprekendheid, maar was dit wel zo? Wie of wat zorgde eigenlijk voor het uitbreken van de onafhankelijkheidsoorlog?
Deze workshop gaat in op de causaliteit van deze ‘weg naar de Amerikaanse vrijheid’ en richt zich op de aanloop van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. We kijken naar deze aanloop vanuit verschillende perspectieven en natuurlijk op basis van primair bronmateriaal. We gaan aan de slag met een nieuwe variant op de (bekende) actief historisch denken werkvorm van ‘mysterie’ en verkennen of deze insteek ook bijdraagt aan burgerschapsvorming.
Drs. Remi Hartel (HAN-ILS)

2. De Britten en de Indiërs, een gespannen verhouding
In deze workshop wordt aan de hand van een aantal bronnenopdrachten aandacht besteed aan de verhouding tussen de Britten en de Indiërs in de negentiende eeuw. Met behulp van deze opdrachten wordt een groot deel van deelvraag II uit de historische context ‘Het Britse Rijk 1620-1900’ behandeld. Belangrijke gebeurtenissen zoals de Grote Opstand, het ontstaan van de Raj en de oprichting van het Indian National Congress komen langs. De opdrachten vormen een goede oefening voor verschillende vaardigheden, waaronder oorzaak-gevolg, continuïteit en verandering en bronanalyse.
Drs. Michael van den Broek (ds. Pierson College ‘s Hertogenbosch), mw. drs. Ilonka Ooms (Erasmus College, Zoetermeer) en drs. Wim Steegmans (Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen)

3. Rule, Britannia! Britannia, rule the waves - Britons never shall be slaves
In deze workshop gaat de aandacht uit naar de relatie tussen de ontwikkelingen in Engeland zelf en de koloniën. Het bezit van koloniën vergrootte de economische voorsprong die Groot-Brittannië in de achttiende en negentiende eeuw nam op andere landen. Dat werd nog eens versterkt door de Industriële Revolutie. Die enorme economische ontwikkeling had ook grote gevolgen voor de sociale verhoudingen en politieke ontwikkeling in Engeland zelf. De workshop geeft leermiddelen om die bekende ontwikkelingen op een creatieve manier vorm en inhoud te geven.
Drs. Koen Henskens (HAN-ILS)

4. Chronologie als handvat voor overzicht
De drie paragrafen van de historische context British Empire bespreken veel zaken. Het is voor leerlingen lastig om daar relaties tussen te zien en om de chronologische ontwikkeling ervan te blijven overzien, terwijl dat juist houvast kan bieden aan de grote hoeveelheid gebeurtenissen, fenomenen en ontwikkelingen. In deze workshop gaat u aan de slag met een tijdbalk waarin alle centrale elementen uit de historische context worden geplaatst en aan elkaar verbonden.
Dr. Harry Havekes (Radboud Docenten Academie)

5. Centrale toetsing in het nieuwe examenprogramma
Het blijft voor elke docent een uitdaging om de leerlingen goed voor te bereiden op het examen. Goed geformuleerde toetsvragen, bijvoorbeeld in de schoolexamens of als onderdeel van formatief evalueren in de klas, zijn cruciaal.
Hoe maak je een SE-toets die betrouwbaar en valide is? Wanneer doet een vraag wat hij moet doen? Wat zijn de valkuilen bij het maken van toetsvragen? Hoe kan je als docent bij het maken van vragen profiteren van de data die bekend zijn van de afgelopen examens? En welke bronnen zijn geschikt voor een toets? In deze workshop wordt ingegaan op en geoefend met het construeren van goede toetsvragen.
Saskia de Boer (toetsdeskundige havo/vwo Cito)

Informatie
Tijdens de lunch is er een infomarkt van de uitgeversmaatschappijen en documentatiecentra. De kosten voor deelname aan de nascholingsconferentie bedragen €145,00 per persoon. Betaling geschiedt net als vorig jaar via iDEAL of creditcard. Na het invullen van het inschrijfformulier, wordt u doorgelinkt naar deze betaalmethodes.

In de prijs zijn inbegrepen:
• Wetenschappelijke lezingen
• Didactische workshops
• Onderwijsmateriaal
• Koffie en thee
• Lunch
• Borrel na afloop
• Deelnamecertificaat

Locatie
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4 6663 AN Nijmegen
Tel: 31 24 792 02 00
(gratis parkeren, zie website www.valknijmegen.nl (faciliteiten) voor meer informatie). 

Organisatie
nascholing.geschiedenis@let.ru.nl
+(310) 24 -36 2 02 05
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag