Zoek in de site...

Nascholingsdag september 2014

Ontmoeting docenten Geschiedenis VWO en WO

Op 12 maart 2015 vond voor het eerst sinds lange tijd een overleg plaats van docenten Geschiedenis aan middelbare scholen in Nijmegen en omstreken met de staf van de opleiding Geschiedenis aan de Radboud Universiteit die als gastheer van deze eerste ontmoeting optrad. Een vervolg is gepland voor het begin van het nieuwe collegejaar.

De twintig aanwezigen, waaronder ook medewerkers van de  Radboud Docenten Academie, constateerden van beide zijden een grote behoefte aan informatie over de didactische vraagstukken waar de ander mee worstelt. Welke algemene academische en historische vaardigheden zouden eerstejaars al van de middelbare school mee moeten brengen? Hoe kan een leraar zijn scholieren een realistisch beeld van de studie Geschiedenis geven?

De praktijk leert dat universitaire docenten weinig recente ervaring in het middelbaar onderwijs hebben. Omgekeerd zijn leraren, zelfs de alumni van de Radboud, niet op de hoogte van de regelmatige aanpassingen in het universitair curriculum. Door het centraal schriftelijk eindexamen zijn de mogelijkheden voor het middelbaar onderwijs beperkt om in te spelen op specifieke wensen van de universitaire vervolgopleiding wat betreft het aanleren van historische onderzoeksvaardigheden. Voor de universitaire opleiding is het buitengewoon nuttig om te weten met welke bagage aan kennis, concepten en vaardigheden de eerstejaars binnenkomt. Zonder concessies aan het niveau te doen kunnen dan eerdere kennismakingen met vragen rondom representativiteit, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, standplaatsgebondenheid, continuïteit/breuk als aanknopingspunt worden gebruikt.

Kortom, een nuttige en open eerste “kennismaking” die roept om een vervolg. VWO leraren Geschiedenis uit de regio Nijmegen die graag een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst willen ontvangen, kunnen een email sturen naar Wim van Meurs (w.v.meurs@let.ru.nl), opleidingscoördinator Geschiedenis aan de Radboud Universiteit.

---

Op 19 september 2014 biedt de afdeling Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het Instituut voor Leraar en School (ILS) een nascholingsconferentie aan over een van de historische contexten voor het eindexamen:

"Koude Oorlog: 1945-1991"

De nascholingsdag bestaat uit een ochtendprogramma met zowel een plenaire als een keuzelezing en een middagprogramma met vijf workshops waarvan de deelnemers er twee kunnen bijwonen.

Lezingen

Prof.dr. André Gerrits (UL)
De Koude Oorlog: opkomst en ondergang van een mondiale politieke orde
In deze lezing wordt uiteengezet wat de essentie is van de Koude Oorlog als unieke periode in de mondiale politieke verhoudingen van de 20ste eeuw. Hoe onderscheidde deze periode zich van voorafgaande en erop volgende fasen? Wat zijn de belangrijkste historische verklaringen van de Koude Oorlog? Verder wordt ingegaan op het einde van de Koude Oorlog. Welke politieke ontwikkelingen zijn hiervoor verantwoordelijk? Hoe verhouden de teloorgang van het communisme en de ondergang van de Sovjet-Unie zich tot het einde van de Koude Oorlog?

Prof.dr. Yvan Vanden Berghe (UA)
Waardoor liep de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie (1955-1963)?
In deze lezing worden de volgend crisissen besproken:
1. De Hongaarse opstand van 1956
2. De tweede crisis rond Berlijn en de bouw van de muur (1961)
3. De raketten crisis in Cuba (1962)
We ontleden het ontstaan en verloop en de uiteindelijke afloop van deze gebeurtenissen en proberen te achterhalen waarom er geen oorlog is uitgebroken.

Dr. Artemy Kalinovsky (UVA)
De Koude Oorlog in Afrika en Azië
Gedurende de gehele Koude Oorlog streden de VS en de Sovjet Unie met elkaar om behoud en uitbreiding van hun politieke invloed in de voormalige koloniën in Afrika en Azië. In deze lezing wordt ingegaan op de volgende thema's: 1) op welke wijze bepaalde de erfenis van kolonialisme en anti-koloniale strijd de politieke coalities en strategieën van de twee grootmachten in Afrika en Azië; 2) welke rol speelden verschillende visies op economische ontwikkeling in dit conflict; 3) wat was het effect van militaire interventies; en 4) welke pogingen werden ondernomen om te ontsnappen aan het Koude Oorlog paradigma? Tot slot wordt aandacht besteed aan geschikte online bronnen over deze thematiek.Deze lezing wordt gehouden in het Engels!

Workshops

Drs. Koen Henskens
Chronologie van de Koude Oorlog

Drs. Anne van Duuren
‘I have here in my hand...': McCarthyisme in de Verenigde Staten

Drs. Remi Hartel
"Hoe belangrijk is de Koude Oorlog?" Leren historische vragen stellen en beantwoorden

Drs. Marc van Berkel
Blokkade en Luchtbrug van Berlijn: aanleiding, oorzaken, acties en reacties op de blokkade en
luchtbrug van Berlijn 1947-1949

Drs. Tom Sas
De Koude Oorlogsdreiging in Nederland: De IJssellinie

Informatie

Tijdens de lunch is er een informatiemarkt van uitgeversmaatschappijen en documentatiecentra.

De kosten voor deelname aan de nascholingsconferentie bedragen € 135,00 per persoon. Dit is inclusief:

  • Wetenschappelijke lezingen
  • Didactische workshops
  • Onderwijsmateriaal
  • Koffie en thee, 's ochtends en 's middags
  • Lunch
  • Borrel na afloop
  • Deelnamecertificaat

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Locatie van de conferentie is Hotel Golden Tulip Val Monte, Berg en Dal.


Programma

Aanmelden (is niet meer mogelijk)

Locatie en route

Organisatie:
Marjo Moorman, secretariaat geschiedenis
T: 024 - 361 28 25,
E: nascholing.geschiedenis@let.ru.nl