Zoek in de site...

Nascholingsdag 2015

Radboud Docenten Academie

Programma Nascholingsconferentie 18 september 2015
“Het nieuwe eindexamen Geschiedenis geanalyseerd”


Fletcher Parkhotel Val Monte: Oude Holleweg 5, 6572 AA Berg en Dal

Ochtendprogramma (10.00 – 12.30 uur)
09.30 uur:       Inschrijving en ontvangst

10.00 uur:       Welkomstwoord verzorgd door prof.dr. Angélique Janssens

10.05 uur:       Vakinhoudelijke analyse van het nieuwe eindexamen geschiedenis
                         10.05-10.35    dr. Harm Kaal (politieke geschiedenis, Radboud Universiteit
                                                   Nijmegen)
                         10.35-11.05    prof.dr. Paul Klep (em. hoogleraar sociale en economische
                                                   geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

11.05 uur:       Pauze en informatiemarkt

11.30 uur:      Didactische implicaties van het nieuwe eindexamen geschiedenis
                        drs. Elise Storck (vakdidacticus geschiedenis, Universiteit Leiden)
                        Aan de hand van enkele opgaven uit het CE voor havo en vwo analyseren we
                       ervaringen van docenten en verkennen we implicaties voor keuzes in de klas.

12.00 uur       Panel discussie o.l.v. drs. Arnoud Aardema (Radboud Docenten Academie)
                        Panelleden:  drs. Geert van Besouw (KSG De Breul Zeist)
                                                dr. Harm Kaal (Radboud Universiteit Nijmegen)
                                                prof.dr. Paul Klep (Radboud Universiteit Nijmegen)
                                                drs. Elise Storck (Universiteit Leiden)
                                                drs. Jan de Vries (Liemers College Zevenaar)

12.30 uur:       Lunch en informatiemarkt

Middagprogramma (13.30 – 17.00 uur)
13.30 uur:       Workshop ronde 1
14.45 uur:       Pauze en informatiemarkt
15.00 uur:       Workshop ronde 2
16.15 uur:       Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

Workshops

1. drs. Tom Sas (docent Geschiedenis ds. Pierson College, ‘s-Hertogenbosch)
    i.s.m. prof. dr. Jan Kok (Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis, Radboud
    Universiteit Nijmegen)

Onderzoek in het klaslokaal:  wereldomspannende processen.

Onder invloed van de ICT- en internetrevolutie werken historici wereldwijd steeds meer samen. Op allerlei terreinen vinden we datahubs, of  thematische dataverzamelingen op het internet. De website Clio-infra ondersteunt onderzoek naar de mondiale ontwikkeling van welvaart en welzijn door uiteenlopende gegevens bij elkaar te brengen en aan te bieden. Van alle landen van de wereld, van het jaar 1500 tot nu, worden economische, sociale en demografische gegevens verzameld. De website kan gebruikt worden voor onderzoek naar grote verschuivingen in de loop der eeuwen, bijvoorbeeld in de lengtegroei van mensen, deelname aan onderwijs, en levensverwachting. Een voorbeeld van het onderzoek is het rapport How was life? Global well-being since 1820. In de workshop zal een nadere duiding van dit onderzoek worden gegeven waarna de deelnemers met enkele ontwikkelde werkvormen rond de website Clio-infra aan de slag gaan. Voor deze workshop dienen de deelnemers een eigen laptop of tablet mee te nemen.

2. drs. Arnoud Aardema (Radboud Docenten Academie)
    i.s.m. dr. Remco Ensel (Cultuur Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Slachtoffer, omstander of medeplichtig? De Jodenvervolging in Nederland in dagboekfragmenten.

De geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging is tachtig jaar na dato allerminst afgesloten. Nog altijd is de vraag urgent hoe de Holocaust zich heeft kunnen voltrekken. In Nederland, zo wordt dan vaak gezegd, zijn vergeleken met andere West-Europese landen relatief veel Joden vermoord, terwijl het antisemitisme hier lang zo fel niet was als bijvoorbeeld in Frankrijk. Om een antwoord op deze vragen te geven gaat al langer de aandacht uit naar het in kaart brengen van het proces van uitsluiting, vervolging en vernietiging, waarbij de aandacht verbreed wordt van daders en slachtoffers naar andere categorieën betrokkenen: medeplichtigen en omstanders. Wat was hun rol in het genocidale proces? Directe aanleiding voor deze workshop is de publicatie van Bart van der Boom, Wij weten niets van hun lot. Gewone Nederlanders en de Holocaust (2012) waarin de auteur aan de hand van dagboeken probeert een aantal vragen over het gedrag van de omstanders en de slachtoffers te beantwoorden. In de workshop staan we stil bij de vraag en de antwoorden, en bij het debat hierover, maar de workshop biedt vooral ook aanleiding om de interessante maar complexe aspecten van het dagboek als bron te onderzoeken.

3. dr. Harry Havekes (Radboud Docenten Academie) 
    i.s.m. dr. Wim van Meurs (Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Een kogelsalvo als begin van de korte twintigste eeuw?

De zogenaamde korte twintigste eeuw, die eindigde met de val van de muur, begon met de schoten die de Serviër Gavrillo Princip op 28 juni 1914 in Sarajevo afvuurde op de Oostenrijkse troonopvolger Franz-Ferdinand. Voor velen is dit hét begin van de Eerste Wereldoorlog en van de kettingreactie van fascisme, communisme en de Tweede Wereldoorlog die daarop volgde. Deze workshop confronteert deze visie achteraf met de kijk van tijdgenoten in verschillende landen, voor wie de gevolgen van deze gebeurtenis op dat moment niet duidelijk waren. Leerlingen leren werken met bronnen en beseffen het belang van tijdsafstand in de waardering van gebeurtenissen.

4. drs. Remi Hartel (lerarenopleider Hogeschool Arnhem en Nijmegen) 
    i.s.m. dr. Danielle Slootjes (Oude Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Monument van Macht: de boog van Constantijn. Kritisch leren kijken in context van de wording van een christelijk imperium.

Een van de meest markante eye catchers in hartje Rome is de Boog van Constantijn. Als triomfboog lijkt dit de versteende verbeelding van Romeinse macht. Maar het is veel meer dan dat. Met een kritische bril op gaan we in deze workshop na hoe we de verschillende lagen van de boog van Constantijn in de klas kunnen belichten en welke informatie die geven over de (laat-)Romeinse samenleving. In deze workshop staan twee belangrijke vaardigheden centraal: 1) het analyseren van visuele bronnen en 2) het betekenis geven aan die bronnen door te contextualiseren. Zo werken we toe naar een centrale vraag in de oudheid, een vraag die geldigheid heeft tot op de dag van vandaag: wat maakt een goed leider?

Informatie

Tijdens de lunch is er een infomarkt van de uitgeversmaatschappijen en documentatiecentra.

De kosten voor deelname aan de nascholingsconferentie bedragen €135,00 per persoon.
Ná 20 juli €150,00 per persoon.
Dit is inclusief:

  • Wetenschappelijke lezingen
  • Didactische workshops
  • Onderwijsmateriaal
  • Koffie en thee, 's ochtends en 's middags
  • Lunch
  • Borrel na afloop
  • Deelnamecertificaat

Locatie van de conferentie is
Fletcher Parkhotel Val Monte: Oude Holleweg 5, 6572 AA Berg en Dal


Aanmelden

Locatie en route

Organisatie:
secretariaat geschiedenis
E: nascholing.geschiedenis@let.ru.nl