Zoek in de site...

De Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie

Op vrijdag 8 oktober vond de jaarlijkse Radboud Geschiedenis Nascholingsconferentie plaats. Heeft u deelgenomen aan deze dag en wilt u het materiaal dat de sprekers en workshopgevers beschikbaar hebben gesteld ontvangen? Stuur dan een mail naar pucofsociety@let.ru.nl.

Het programma van 8 oktober 2021 was als volgt:

In de ochtend bespreken twee historici vanuit de laatste vakwetenschappelijke inzichten ieder een historische context uit het HAVO en VWO-examen en gaan met de aanwezigen in gesprek. Dit jaar bespreken we uit het HAVO-examen de historische context Nederland, 1948-2008 en uit het VWO-examen Steden en burgers in de lage landen, 1050-1700.

De sprekers zijn professor Marjet Derks, hoogleraar Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit en coördinator van de eerstejaars bachelorcursus Nederlandse Geschiedenis en professor Marjolein 't Hart, hoogleraar Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met een bijzondere belangstelling voor politieke machtsvorming en stedelijke netwerken in de vroegmoderne tijd.

In de middag bieden we twee rondes met workshops aan van elk anderhalf uur. De workshops worden verzorgd door vakdidactici.

Programma

Plenaire deel (9.00 – 10.30 uur)
09.00 uur: Inschrijving en ontvangst
09.20 uur: Welkomstwoord (Harm Kaal, Radboud Universiteit)
09.30 uur: Plenaire lezing 1 (Marjet Derks, Radboud Universiteit)
10.30 uur: Pauze en informatiemarkt
11.00 uur: Plenaire lezing 2 (Marjolein 't Hart, VU, Huygens-ING)
12.00 uur: Lunch en informatiemarkt

Workshop programma (13.00 – 16.30 uur)
U kunt kiezen uit 2 van onderstaande workshops.

13.00 - 14.30 uur: Workshopronde 1
14.30 - 15.00 uur: Pauze en informatiemarkt
15.00 - 16.30 uur: Workshopronde 2
16.30 uur: Afsluitend drankje en uitreiking deelnamecertificaten

Workshops

 1. Bronnen lezen als historicus: Waarom gingen Molukse jongeren over tot gewelddadige acties van 1970 tot 1978?
  Ruud Klomp (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en Lerarenopleider Geschiedenis, HAN) en Bo van Leeuwen (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en docent Geschiedenis, Canisius College)
 2. 'Link-it'. Spelen met begrippen en verbanden. Actief aan de slag met de naoorlogse geschiedenis van Nederland.
  Remi Hartel (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN)
 3. De tweede feministische golf in Nederland: strijd om gelijke rechten en kansen voor iedereen.
  Marloes Hülsken (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN) en Anne van Duuren (vakdidacticus HAN)
 4. Waardenkwadrant over de invloed van burgers en vrijheid van de economie tijdens de Gouden eeuw in de Republiek. 
  Miesje Engels (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en docent Geschiedenis, Citadel College)
 5. ‘Artikel 24. Wie niet komt opdagen als de klok luidt, zal mij 20 schellingen betalen’. Middeleeuwse stadsrechten: een inkijk in de nieuwe wereld van de middeleeuwse poorters.
  Koen Henskens (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN)

Kosten

De kosten voor deelname bedragen 145 EUR per persoon. Bij annulering na 30 september 2021 worden er annuleringskosten in rekening gebracht (50% van het inschrijfgeld). Er kunnen wijzigingen in (de opzet van) het programma en het maximale aantal toegestane deelnemers plaatsvinden in verband met veranderende coronamaatregelen. Deelnemers worden in dat geval zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

In de prijs zijn inbegrepen:
• Wetenschappelijke lezingen
• Didactische workshops
• Onderwijsmateriaal
• Koffie en thee, 's ochtends en 's middags
• Lunch
• Borrel na afloop
• Deelnamecertificaat

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Tel: 31 24 792 02 00
(gratis parkeren, zie website www.valknijmegen.nl (faciliteiten) voor meer informatie).

Contact

U kunt contact opnemen met de organisatie van de nascholingsconferentie via pucofsociety@let.ru.nl.

Vorige edities

Nascholingsdag 2020
Nascholingsdag 2019
Nascholingsdag 2018
Nascholingsdag 2017
Nascholingsdag 2016

Toelichting workshops

1. Bronnen lezen als historicus: Waarom gingen Molukse jongeren over tot gewelddadige acties van 1970 tot 1978?

Ruud Klomp (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en Lerarenopleider Geschiedenis, HAN) en Bo van Leeuwen (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en docent Geschiedenis, Canisius College)

Tussen 1970 en 1978 werd Nederland opgeschrikt door gewelddadige acties van Molukse jongeren. Bij diverse gijzelingen en kapingen werd aandacht gevraagd voor de slechte behandeling van Molukse oud KNIL-militairen en het ideaal van een zelfstandige Molukse staat. De gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij de Punt in 1977 is tot de dag van vandaag omstreden. In deze workshop staat de vraag centraal waarom Molukse jongeren tussen 1970 en 1978 overgingen tot gewelddadige acties. We voeren een werkvorm uit gebaseerd op de methodiek ‘Reading Like A Historian’ waarin leerlingen op gestructureerde wijze oefenen met het begrijpen, interpreteren en afwegen van bronnen. De bronnen geven inzicht in de ervaringen en overwegingen die bij sommige Molukse jongeren leiden tot het plegen van gewelddadige acties en laten leerlingen oefenen met het geven van een onderbouwd en afgewogen antwoord op een historische vraag.

2. 'Link-it'. Spelen met begrippen en verbanden. Actief aan de slag met de naoorlogse geschiedenis van Nederland.

Remi Hartel (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN)

Als we de belangrijkste ingrediënten van het schoolvak geschiedenis onder elkaar leggen, dan komen we waarschijnlijk op het volgende rijtje uit: feiten, jaartallen, begrippen, personen, ontwikkelingen en verschijnselen. Met deze elementen en de rAls we de belangrijkste ingrediënten van het schoolvak geschiedenis onder elkaar leggen, dan komen we waarschijnlijk op het volgende rijtje uit: feiten, jaartallen, begrippen, personen, ontwikkelingen en verschijnselen. Met deze elementen en de relaties ertussen bouwen we ons geschiedverhaal. Zo ook de geschiedenis van Nederland na WOII. In deze workshop komen de belangrijkste ingrediënten van deze geschiedenis aan bod en een hoofdrol is juist weggelegd voor het leggen van verbanden ertussen. Dit doen we met elementen van gamification. De werkvormen waarmee we in deze workshop aan de slag gaan, zijn concreet, snel en flexibel in te zetten, maar dagen leerlingen vooral uit om na te denken over de inhoud. 

3. De tweede feministische golf in Nederland: strijd om gelijke rechten en kansen voor iedereen.

Marloes Hülsken (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN) en Anne van Duuren (vakdidacticus HAN)

De tweede helft van de twintigste eeuw is de periode waarin verschillende sociale bewegingen opkomen en strijden voor politieke, sociale en maatschappelijke veranderingen. De feministische beweging is vanaf eind jaren zestig tot begin jaren tachtig de grootste en meest invloedrijke sociale beweging in Nederland. Deze workshop biedt concrete handreikingen om leerlingen inzicht te geven in de grote pluriformiteit, diversiteit maar ook eensgezindheid binnen feministische bewegingen in Nederland. De workshop richt zich op het analyseren en classificeren van verschillende primaire bronnen, maar ook op een vertaalslag naar discussies over gender, identiteit en gelijke rechten en kansen in onze huidige samenleving.

4. Waardenkwadrant over de invloed van burgers en vrijheid van de economie tijdens de Gouden eeuw in de Republiek.

Miesje Engels (Vakdidacticus Geschiedenis, RDA en docent Geschiedenis, Citadel College)

In deze activerende workshop gaan we aan de slag met de werkvorm ‘waardenkwadrant’ om een van de leidende vragen van de examencontext ‘Steden en burgers’ te bespreken met leerlingen. Met deze werkvorm worden abstracte en algemene begrippen concreet gemaakt door leerlingen er actief mee aan de slag te zetten. Door bronnen die te maken hebben met de economische situatie in de Republiek te plaatsen in het kwadrant komen leerlingen tot een beargumenteerd antwoord op de vraag in hoeverre burgers in de Republiek daadwerkelijk invloed hadden op de economie. In deze workshop gaan we bovendien met elkaar in gesprek over hoe de werkvorm kwadrant een goede plaats kan krijgen in de geschiedenisles.

5. ‘Artikel 24. Wie niet komt opdagen als de klok luidt, zal mij 20 schellingen betalen’. Middeleeuwse stadsrechten: een inkijk in de nieuwe wereld van de middeleeuwse poorters.

Koen Henskens (Lerarenopleider Geschiedenis, HAN)

In deze (natuurlijk activerende) workshop staat het middeleeuws stadsrecht centraal. Het recht op eigen rechtspraak, tolvrijheid en een muur bouwen staat natuurlijk in elk schoolboek, maar zijn deze wel terug te vinden in de stadskeuren? Zo algemeen en abstract is het stadsrecht meestal niet. Het zijn natuurlijk gegroeide verzamelingen van hele concrete, heldere, soms bizarre verworvenheden en afspraken. Een inkijk in de stadsrechten is een inkijk in een nieuwe, bijzondere, wereld van vrijgevochten burgers die zich aan de willekeur van de feodale samenleving proberen te onttrekken en een nieuwe eigen samenleving proberen op te bouwen. Een analyse van de artikelen in het stadsrecht laat zien hoe anders, maar ook hoe herkenbaar en logisch de middeleeuwse poorters hun wereld vormgaven.