Zoek in de site...

Verslag Docentendag Duits 2017

Op 16 november jongstleden werd op de Docentendag Duits het Interreg-project Buurtaal & buurcultuur feestelijk geopend in aanwezigheid van de Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann, rector Han van Krieken en decaan van de Faculteit der Letteren Margot van Mulken. Vervolgens vonden er diverse interessante workshops plaats voor docenten Nederlands uit Duitsland en docenten Duits uit Nederland. Naast docenten namen ook studenten van de Radboud Docenten Academie en het internationale Masterprogramma Nederland-Duitsland-Studies deel aan de workshops.

  

Zoals ieder jaar hebben interne en externe Duitse en Nederlandse collega's aangeboden workshops te geven, waaronder een aantal betrokkenen bij het Interreg-project: Simone Frank, Tina Konrad, Julia Plainer en Eva Schmidt van de Universiteit van Duisburg-Essen, en Alette Doreleijers, Sabine Jentges en Nico Schröder van de Radboud Universiteit. Een deel van de materialen uit deze workshops zal via de website van het project online beschikbaar worden gesteld.

         

Er waren ook externe collega's aanwezig, waaronder historicus Christian Krumm, die vaak college heeft gegeven als gastdocent in Nijmegen en al veel van onze studenten grensoverschrijdende, historische kennis heeft bijgebracht. Tijdens de Docentendag zorgde hij bij zijn workshop voor inspirerende discussies tussen Duitse en Nederlandse deelnemers over het einde van de oorlog in het Neder-Rijngebied, met behulp van historische achtergronden, bronnen en discussies over getuigen en hun herinneringen hieraan.

         

Twee van de andere workshops kwamen voort uit onze lange samenwerking met de DIA, het Duitsland Instituut in Amsterdam, en werden gegeven in samenwerking met studenten van de Nederland-Duitsland-Studies Master. Judith Smits heeft een paar weken geleden haar master NDS behaald met een scriptie over het participatiecijfer. Zij mag zich nu Nederlands expert op dit gebied noemen en heeft een wetenschappelijke bijdrage hierover geleverd voor de projectsite. Haar workshop zorgde tot op de borrel voor levendige discussies en stimuleerde de deelnemers om op een grensoverschrijdende manier na te denken over verschillende schoolsystemen.

Ook interessant om te vermelden is dat Synke Hotje van DIA, samen met Robine Pollemans (NDS masterstudent, voormalig stagiair bij DIA), de voorlopige resultaten van het Belevingsonderzoek Duits in 2017 presenteerden (de stand van zaken in het Duitse onderwijs in Nederland). De officiële presentatie van dit onderzoek zal plaatsvinden op 12 januari 2018, maar het deed ons een groot genoegen dat de eerste resultaten op onze Docentendag Duits werden gepresenteerd en bediscussieerd.

MvD-DocentendagDuits-155558[1]

Parallel aan deze workshops vond een workshop plaats voor geïnteresseerde Nederlandse en Duitse scholieren, geleid door Janou Herberighs en Jonas Lang (studenten van de Master Nederland-Duitsland-Studies en oud-stagiaires in het Naburige taal & buurcultuur project. Dat zowel de scholieren als de leiders van workshop hier veel plezier bij hadden, was overduidelijk. Maar, er is ook aangetoond dat er nog heel wat moet gebeuren voordat het Nederland-Duitsland-beeld neutraal is. Zo blijkt uit een evaluatie van een van de workshops: De typische Duitser is gewoon "boos en humeurig", de typische Nederlander "aardig en open".

Save the date: de docentendag Duits vindt in 2018 plaats op donderdag 15 november.

Vooraanmelden docentendag 2018