Zoek in de site...

Filosofie

Stel jij graag kritische vragen over de wereld en de samenleving? Misschien ligt je interesse dan wel bij de filosofie. Het Talentenprogramma van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen geeft je een kijkje in de keuken van deze opleiding. Op deze manier kun je al tijdens het vwo cursussen volgen aan de universiteit.

Inschrijven

Heb je een cursus gevonden die je aanspreekt? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier
Let op! We nemen je aanvraag pas in behandeling wanneer we per mail een verklaring van je mentor of decaan ontvangen dat je deel mag nemen aan het Talentenprogramma van het Radboud Pre-University College of Society. Vraag je mentor of decaan daarom een bevestiging te sturen naar Karen Fun (filosofie@ru.nl), waarin hij of zij verklaart dat jij aan de cursus van je voorkeur mag deelnemen.

Deadline

De deadline voor inschrijven voor een cursus is uiterlijk twee weken voordat de periode begint waarin hij wordt gegeven. Dit in verband met administratieve verwerking en accountaanvraag voor universiteitssystemen. Voor het academisch jaar 2023/2024 zijn de deadlines 1 augustus en 1 januari.

Cursusaanbod

Je kunt kiezen uit de volgende twaalf vakken die gezamenlijk de hele geschiedenis en breedte van de filosofie beslaan. Iedere cursus bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten en duurt één semester.

Geschiedenis van de antieke filosofie

De meeste thema's en vragen van de filosofie zijn ontstaan in de Griekse en Romeinse Oudheid. Dit vak geeft je een globaal overzicht van de antieke filosofie. De nadruk ligt op de theorieën van Plato en Aristoteles. Thema's die aan bod komen zijn onder andere natuurfilosofie, ethiek en filosofische psychologie.

Periode Semester 1
Studiebelasting per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie

Met dit vak krijg je een overzicht van de ontwikkeling van de filosofie in de Middeleeuwen. Je besteedt aandacht aan de verhouding tussen geloof en weten, en aan opvattingen over de natuur en de mens. Je bestudeert teksten van onder meer Augustinus, Thomas van Aquino en Willem van Ockham.

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Geschiedenis van de moderne filosofie

Beginnend bij Descartes in de 17e eeuw behandel je de verschillende stadia van de ontwikkeling van de filosofie tot de twintigste eeuw. Je bestudeert de belangrijkste wendingen in de geschiedenis van het moderne denken met tekstfragmenten van enkele bekende auteurs.

Periode Semester 1
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Geschiedenis van de hedendaagse filosofie

Bij dit vak leer je het voor de hedendaagse filosofie zo kenmerkende verschil in stijl en cultuur tussen de continentale filosofie (Frankrijk, Duitsland) en Anglo-Amerikaanse filosofie (Engeland, Verenigde Staten). Je bestudeert de belangrijkste filosofen en stromingen uit de 20e eeuw. Auteurs die aan bod komen zijn onder andere Frege, Wittgenstein, Husserl, Heidegger en Derrida.

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Cognitiefilosofie

Cognitiefilosofie gaat over de verhouding tussen lichaam en geest. Daarbij wordt ingegaan op de filosofische implicaties van ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Wat betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor het denken over de vrije wil en over persoonlijke identiteit?

Periode Semester 1
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Sociale en politieke filosofie

In dit vak maak je kennis met thema's als macht, rechtvaardigheid en politieke orde. Verder leer je de collegestof in verband te brengen met actuele politieke en maatschappelijke kwesties. Wat is een goede samenleving? Hoe kan de staatsmacht worden gelegitimeerd?

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Filosofische ethiek

Dit vak behandelt de verschillende standpunten die je kunt innemen bij het vellen van een moreel oordeel. Wat is moraal? Wat maakt de mens tot een moreel wezen? Via een gang door de geschiedenis van Plato tot Levinas worden de belangrijkste problemen, begrippen en theorieën in de ethiek gepresenteerd.

Periode Semester 1
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Filosofische antropologie

Dit vak draait om de vraag naar het wezen van de mens. Je krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de wijsgerige antropologie aan de hand van enkele belangwekkende teksten. Daarbij ga je in op thema's als de antropologische betekenis van het multiculturalisme, en de wijze waarop ideeën over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit tot stand komen en hoe deze door de tijd heen veranderen.

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Kenleer en wetenschapsleer

In dit vak wordt het wetenschappelijk kennen bestudeerd op twee gebieden: de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Op beide gebieden gaat het om vragen als: Wat is betrouwbare kennis? Wat maakt kennis geldig? Hoe komt kennis tot stand?

Periode Semester 1
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Logica

Je krijgt een algemene inleiding in de hedendaagse logica en een overzicht van haar filosofische en historische achtergronden. Wanneer is een redenering geldig? Wat is het verschil tussen geldige argumenten en drogredenen? Daarnaast maak je kennis met de basisbegrippen en leer je werken met de formele taal van de logica.

Periode Semester 1
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Taalfilosofie

Deze cursus geeft een inleidend, systematisch overzicht van de belangrijkste problemen, posities en debatten in het filosofische denken over taal. Centraal daarbij staan vragen over betekenis en interpretatie. Wat is betekenis? Hoe komt betekenis tot stand? Wat is de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid?

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Metafysica

Metafysica, letterlijk vertaald ‘achter of na de fysica', is de filosofische discipline die de grondstructuur van de werkelijkheid onderzoekt. Thema's die de metafysica bestudeert zijn: Wat voor dingen bestaan er in de werkelijkheid? Wat is tijd? Bestaat de wereld zoals wij die waarnemen?

Periode Semester 2
Contacturen per week 2 uur
Aantal EC-credits 5
Voertaal Nederlands

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over een cursus, neem dan contact op met de contactpersoon, nooit met de docent die de cursus geeft. Ook voor algemene informatie over het Talentenprogramma van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kun je contact opnemen met Karen Fun (filosofie@ru.nl).