Zoek in de site...

Informatie programma Radboud Rechten+

Ben je geïnteresseerd in het programma Radboud Rechten+? Bekijk hier het overzicht van alle colleges in 2023.

College 1 - Recht in het algemeen - dinsdag 24 januari 2023
Er is haast geen menselijke activiteit te bedenken, die niet door het recht wordt beheerst. Recht is overal. In dit college wordt geschetst uit welke deelgebieden dat 'alomtegenwoordige' recht bestaat, uit welke soorten regels het recht is opgebouwd en hoe die rechtsregels verschillen van andere regels voor menselijk gedrag.
Hoewel het recht overal is, kan het nooit alles regelen. In het tweede gedeelte worden drie gevallen besproken waar de wet te kort schiet. Wat moet de rechter dan doen? Mag hij dan naar zijn gevoel luisteren? Wat zou u in zo'n geval zelf beslissen als u rechter was? Over deze vragen wordt gediscussieerd in deze bijeenkomst.
Aan het begin van dit eerste college kun je eventuele vragen stellen aan de coördinator van het Radboud Rechten+ programma.

College 2 - Staatsrecht - dinsdag 14 februari 2023
Het staatsrecht gaat over de verhouding tussen de staat en zijn burgers. De belangen van de burgers en het (algemeen) belang van de overheid dienen in een rechtsstaat in evenwicht te zijn. Aan de burgers moeten voldoende waarborgen toekomen voor hun rechtsbescherming tegen de overheid. Daarbij moet dat overheidsgezag kunnen berusten op een voldoende democratische legitimatie. Onderwerpen die het staatsrecht betreffen zijn bijvoorbeeld het Wilders-proces, de rol van de Tweede en Eerste Kamer en de grootscheepse decentralisaties die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

College 3 - Burgerlijk recht - vrijdag 17 maart 2023
Het burgerlijk recht gaat over de verhouding tussen (rechts)personen. De buurman heeft zijn schutting een stukje over de erfgrens in jullie tuin geplaatst, kan je naar de rechter stappen en zorgen dat hij de schutting weer op de erfgrens zet? Of je koopt iets via marktplaats.nl. Je hebt het geld al overgemaakt, maar de verkoper stuurt het pakketje nooit op. Wat kan je doen? In dit college over burgerlijk recht gaan we aan de slag met dit soort vraagstukken en maak je aan de hand van de wet en uitspraken van de rechter kennis met het burgerlijke recht.

College 4 - Internationaal en Europees recht – dinsdag 4 april 2023
De ontwikkelingen in het internationaal en Europees recht hebben gevolgen voor ons Nederlandse rechtsstelsel. Het is een vakgebied waar iedere jurist vroeg of laat mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe we als internationale gemeenschap kunnen bijdragen aan vrede en veiligheid in Syrië of Libië, waarom we het zo belangrijk vinden dat Nederland een zetel heeft in de VN Veiligheidsraad of wat Europese oplossingen kunnen zijn voor de vluchtelingencrisis en het klimaatprobleem. En wat te denken van Brexit: welke gevolgen heeft dat voor ons?

College 5 - Ondernemingsrecht – datum wordt nog bekendgemaakt
Het ondernemingsrecht gaat over bedrijven: overnames, een zaak starten of verkopen, ruzies tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Wie beslist er over duurzaamheid? Wie beslist over verkopen? Hoe bescherm je je bedrijf tegen te inhalige aandeelhouders? In de masterclass Ondernemingsrecht krijg je inzicht in de wijze waarop bedrijven functioneren in de samenleving.

College 6 - Bestuursrecht - vrijdag 2 juni 2023
Iedereen komt bijna dagelijks – vaak ongemerkt – in aanraking met het bestuursrecht. Bekijk de voorpagina van een krant, en je komt bestuursrecht tegen: mag die nieuwe spoorlijn aangelegd worden? Komt er een asielzoekerscentrum? Beschikte het bedrijf over de benodigde vergunningen? Waarom trad de overheid nooit op tegen die illegale situatie? Heeft de burgemeester die coffeeshop in de stad terecht gesloten? En hoever mag de burgemeester gaan bij het aanpakken van het voetbalvandalisme? Ook “Den Haag” speelt hierin een belangrijke rol: een zeer groot deel van de wetgeving die wordt gemaakt betreft bestuursrechtelijke wetgeving. Het bestuursrecht is dan ook een rechtsgebied waarbij de actualiteit en het leven van alledag een belangrijke rol spelen.

College 7 - Rechtsfilosofie – vrijdag 16 juni 2023
Heeft recht iets met rechtvaardigheid te maken? Moeten wetten rechtvaardig zijn? Veel mensen vinden van wel. Wetten die discrimineren of mensen minderwaardig behandelen vanwege hun huidskleur of geloof zouden volgens hen geen wetten mogen zijn. Maar waarom is dat zo? Waarom moeten recht en rechtvaardigheid samenhangen? Weten we eigenlijk wel wat rechtvaardigheid is? Wat maakt iets rechtvaardig of onrechtvaardig? Dit zijn de vragen die tijdens het college aan bod komen.

Extra bijeenkomst - Profielwerkstuk
Schrijf je je profielwerkstuk over een juridisch onderwerp? Dan kan er een extra bijeenkomst worden georganiseerd voor 'tips & tricks'.

College 8 - Strafrecht - dinsdag 19 september 2023
Strafrecht is zowel dichtbij als ver weg. Elke dag staat er vers strafrechtelijk nieuws in de krant of op internet, en wie is niet bekend met spannende Amerikaanse of Nederlandse crime-televisie? Tegelijkertijd gaat het vaak over onvoorstelbare delicten zoals verkrachting of moord, en zijn de verdachten niet zelden gestoord of onhandelbaar. De bijeenkomst Strafrecht probeert hiertussen een midden vinden.

Rechtbankbezoek – dinsdag 10 oktober 2023
Bezoek aan Rechtbank Arnhem of Den Bosch waarin je uitleg krijgt over het werk van de rechtbank en over het verloop van een strafproces. Je woont een aantal zaken op een strafzitting (politierechter) bij en je krijgt een rondleiding door de Rechtbank.

College 9 - Sociaal Recht - vrijdag 3 november 2023
Het merendeel van werkend Nederland werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht beschermt de ondergeschikte werknemer. Zo krijgt de werknemer bij ziekte twee jaar loon doorbetaald en kan de werkgever niet zomaar overgaan tot ontslag. Maar tot hoe ver moet deze bescherming gaan? In de bijeenkomst Sociaal Recht komt aan de orde op welke wijze de werknemer wordt beschermd tegen zijn economisch sterkere werkgever, maar bestaat ook aandacht voor de grenzen. Bijvoorbeeld: bescherming tegen ontslag is goed, maar ook als de werknemer van de werkgever gestolen heeft?

Voorbereiding pleitbijeenkomst - vrijdag 24 november 2023
In de negen colleges ben je vertrouwd geraakt met de juridische taal en begrippen. Eveneens heb je inzicht gekregen in de inrichting van de rechterlijke macht in Nederland. In deze voorbereiding leer je hoe je een goede pleitnota kunnen schrijven of een pleidooi kunnen houden. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de pleitbijeenkomst in college 10.

College 10 - Pleitbijeenkomst en afsluiting van het programma -  vrijdag 8 december 2023
De pleiters hebben met hun team de pleitbijeenkomst voorbereid en pleiten ten overstaan van een deskundige jury. Het programma wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten.