Zoek in de site...

Aanbod vakken Talentenprogramma 2022-2023

Aanbod Talentenprogramma Letteren

Hieronder vind je per opleiding een overzicht van de cursussen waar je als vwo-leerling bij kunt aanschuiven. Meer informatie over de cursussen vind je in de studiegids. De studiegids 2022-2023 is op dit moment nog niet gepubliceerd. De informatie vind je binnenkort via deze link.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Het studiejaar is opgedeeld in 4 periodes:
Periode 1 - 5 september t/m 4 november
Periode 2 - 7 november t/m 27 januari
Periode 3 - 30 januari t/m 7 april
Periode 4 - 10 april t/m 14 juli

Je kan een cursus volgen bij één van onderstaande opleidingen:

Algemene Cultuurwetenschappen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Duitse Taal en Cultuur
English Language and Culture
Franse Taal en Cultuur
Geschiedenis
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Kunstgeschiedenis
Nederlandse Taal en Cultuur
Spaanse Taal en Cultuur
Taalwetenschap

Algemene Cultuurwetenschappen

 • History of the Western Arts (in elke periode wordt 1 deel aangeboden)
 • Analyse van muziek, tekst en beeld (periode 1 en 2)
 • European culture (periode 1 en 2)
 • Cultural Theory (periode 3)
 • Gender en de kunsten (periode 4)
 • Inleiding Literatuurwetenschap (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Communicatie- en Informatiewetenschappen

 • Intercultural communication (periode 1)
 • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
 • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Duitse Taal en Cultuur

 • Lyrik, Poesie, Poetry (periode 1 en 2)E
 • Euregio-Orientierung (oder Interkulturelle Kommunikation) (periode 1 en 2)
 • Sprachwissenschaft 1 (periode 3 en 4)
 • Geschichte der deutschen Literatur (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

English Language and Culture

 • American History and Politics I (periode 1 en 2)
 • American History and Politics II (periode 3 en 4)
 • Introduction to Linguistics(periode 1 en 2)
 • English From Old to New (periode 3 en 4)
 • British Literature and Culture of the 19th and 20th Centuries (periode 3 en 4)
 • British Culture and History (periode 1 en 2)
 • Reading Literature (periode 1 en 2)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Franse Taal en Cultuur

 • Compétences langagières 1 (periode 3)
 • Compétences langagières 2 (periode 4)
 • Histoire de la culture française 1 (periode 1 en 2)
 • La France au XXIe siècle (periode 1 en 2)
 • Franse film en identiteit (periode 1 en 2)
 • Sur les traces de la langue française (periode 3 en 4)
 • Langue, culture et société (periode 1 en 2)
 • Van woord tot zin (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Geschiedenis

 • Oudheid I (periode 1)
 • Oudheid II (periode 2)
 • Nieuwe tijd I (periode 1)
 • Nieuwe tijd II (periode 2)
 • Nieuwste tijd I (periode 1)
 • Nieuwste tijd II (periode 2)
 • Middeleeuwen I (periode 1)
 • Middeleeuwen II (periode 2)
 • Globalisering (periode 1)
 • Nederlandse Geschiedenis (periode 2)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

 • Griekse grammatica 1 (periode 1 en 2)
 • Griekse grammatica 2 (periode 3 en 4)*
 • Griekse teksten 1 (periode 1)
 • Griekse teksten 2 (periode 2)
 • Griekse teksten 3 (periode 3)
 • Griekse teksten 4 (periode 4)
 • Latijnse grammatica 1 (periode 1 en 2)
 • Latijnse grammatica 1 (periode 3 en 4)*
 • Latijnse teksten 1 (periode 1)
 • Latijnse teksten 2 (periode 2)
 • Latijnse teksten 3 (periode 3)
 • Latijnse teksten 4 (periode 4)
 • Meesterwerken uit de Antieke Literatuur (periode 3 en 4)
 • Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (incl. ACV) (periode 1 en 2)
 • Griekse en Romeinse archeologie (periode 1 en 2)
 • Oude Geschiedenis (incl. ACV) (periode 3 en 4)

* deze cursussen kun je volgen als je ook in periode 1 en 2 hebt deelgenomen.

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Kunstgeschiedenis

 • Middeleeuwse werelden 1: beeldende kunst van 400-1400 (periode 1)
 • De visuele cultuur van de renaissance (periode 2)
 • Architectuur van de late oudheid tot de renaissance - Engelstalig (periode 3)
 • Architectuur van 1600 tot heden - Engelstalig (periode 4)
 • Realisme en illusionisme. De lange zeventiende eeuw (periode 3)
 • De geboorte van de moderniteit. Kunst van de lange negentiende eeuw (periode 3)
 • Tussen zelfreflectie en activisme. Kunst van het interbellum tot nu - Engelstalig (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Nederlandse Taal en Cultuur

 • Literaire theorie en analyse (periode 1 en 2)
 • De Nederlandse canon van middeleeuwen tot heden (periode 1 en 2)
 • Rol en functie van de Nederlandstalige literatuur in de 21ste eeuw (periode 3)
 • Literatuur en identiteit in de Gouden Eeuw (periode 4)
 • Moedertaalverwerving  (periode 1 en 2)
 • Semantiek en Morfologie (periode 1 en 2)
 • Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands  (periode 3 en 4)
 • Van woord tot zin  (periode 3 en 4)
 • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
 • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Spaanse Taal en Cultuur

 • Geschiedenis en culturen van Spanje
 • Opstand en revolutie in Spaans-Amerika
 • Analyse van beeld
 • Inleiding Spaanse taalkunde
 • Van woord tot zin

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Taalwetenschap

 • Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek
 • Taalkundige databestanden
 • Taalanalyse
 • Fonetiek
 • Semantiek
 • Van woord tot zin
 • Inleiding taal- en spraakpathologie
 • Sociolinguïstiek
 • Tweedetaalverwerving

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.