Zoek in de site...

Aanbod vakken Talentenprogramma

Aanbod Talentenprogramma Letteren

Hieronder vind je per opleiding een overzicht van de cursussen waar je als vwo-leerling bij kunt aanschuiven. Meer informatie over de cursussen vind je in de studiegids. De studiegids 2023-2024 kun je hier bekijken.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Het studiejaar is opgedeeld in 4 periodes:

 • periode 1: 4 september t/m 3 november 2023
 • periode 2: 6 november 2023 t/m 26 januari 2024
 • periode 3: 29 januari t/m 5 april 2024
 • periode 4: 8 april t/m 12 juli 2024

Je kan een cursus (vak) volgen bij één van onderstaande opleidingen.

Algemene Cultuurwetenschappen
Communicatie- en Informatiewetenschappen
Duitse Taal en Cultuur
English Language and Culture/ American Studies
Franse Taal en Cultuur
Geschiedenis
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
International Business Communication
Kunstgeschiedenis
Nederlandse Taal en Cultuur
Spaanse Taal en Cultuur
Taalwetenschap

Algemene Cultuurwetenschappen (onder voorbehoud)

 • History of the Western Arts (in elke periode wordt 1 deel aangeboden)
 • Analyse van muziek, tekst en beeld (periode 1 en 2)
 • European culture in a Global World (periode 1 en 2)
 • Gender en de kunsten (periode 4)
 • Inleiding Literatuurwetenschap (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Communicatie- en Informatiewetenschappen

 • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
 • Intercultural communication (periode 3)
 • Informatiewetenschap (periode 3 en 4)
 • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Duitse Taal en Cultuur

 • Grundlagen der Deutschen Grammatik (periode 1 en 2)
 • Sprachpraxis Deutsch (periode 1 en 2)
 • Lyrik, Poesie, Poetry (periode 1 en 2)
 • Erzähltexte und ihre Analyse (periode 1 en 2)
 • Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland (periode 3)
 • Geschichte der deutschen Literatur (periode 3 en 4)
 • Sprachwissenschaft 1 (periode 3 en 4)
 • International Corporate Communication German (periode 3 en 4)
 • Kommunikation in Kultur und Gesellschaft (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

English Language and Culture / American studies

 • British Culture and History (periode 1 en 2)
 • Reading Literature (periode 1 en 2)
 • Introduction to Linguistics (periode 1 en 2)
 • Introduction to American Cultural Studies (periode 1 en 2)
 • American History and Politics I (periode 1 en 2)
 • American History and Politics II (periode 3 en 4)
 • Survey American Literature (periode 3 en 4)
 • English From Old to New (periode 3 en 4)
 • British Literature and Culture of the 19th and 20th Centuries (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Franse Taal en Cultuur

 • La France au XXIe siècle (periode 1)
 • Quêtes identitaires dans la culture populaire (periode 1)
 • French in context (periode 1 en 2)
 • La boîte à outils du français (periode 1 en 2)
 • Langue, culture et société (periode 2)
 • Histoire de la culture française 1: du moyen âge aux Lumières (periode 3)
 • Histoire de la culture française 2: du romantisme à nos jours (periode 4)
 • Compétences langagières 1 (periode 3)
 • Compétences langagières 2 (periode 4)
 • Sur les traces de la langue française (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Geschiedenis

 • Globalisering (periode 1)
 • Oudheid I (periode 1)
 • Oudheid II (periode 2)
 • Nieuwe tijd I (periode 1)
 • Nieuwe tijd II (periode 2)
 • Nederlandse Geschiedenis (periode 2)
 • Nieuwste tijd I (periode 3)
 • Nieuwste tijd II (periode 4)
 • Middeleeuwen I (periode 3)
 • Middeleeuwen II (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

 • Oude Geschiedenis (incl. ACV) (periode 1 en 2)
 • Griekse en Romeinse archeologie (periode 1 en 2)
 • Griekse grammatica 1 (periode 1 en 2)
 • Griekse grammatica 2 (periode 3 en 4)*
 • Griekse teksten 1 (periode 1)
 • Griekse teksten 2 (periode 2)
 • Griekse teksten 3 (periode 3)
 • Griekse teksten 4 (periode 4)
 • Latijnse grammatica 1 (periode 1 en 2)
 • Latijnse grammatica 1 (periode 3 en 4)*
 • Latijnse teksten 1 (periode 1)
 • Latijnse teksten 2 (periode 2)
 • Latijnse teksten 3 (periode 3)
 • Latijnse teksten 4 (periode 4)
 • Meesterwerken uit de Antieke Literatuur (periode 3 en 4)
 • Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (incl. ACV) (periode 3 en 4)

* deze cursussen kun je volgen als je ook in periode 1 en 2 hebt deelgenomen.

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

International Business Communication

 • Intercultural Communication (periode 3)
 • Information Science (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Kunstgeschiedenis

 • Middeleeuwse werelden 1: beeldende kunst van 400-1400 (periode 1)
 • Griekse en Romeinse archeologie (periode 1 en 2)
 • Architecture from Late Antiquity to the Renaissance (periode 2)
 • De visuele cultuur van de renaissance (periode 3)
 • Realisme en illusionisme. De lange zeventiende eeuw (periode 3)
 • De geboorte van de moderniteit. Kunst van de lange negentiende eeuw (periode 4)
 • Architecture from 1600 - present (periode 4)
 • Tussen autonomie en activisme. Kunst van de 20ste eeuw tot nu - Engelstalig (periode 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Nederlandse Taal en Cultuur

 • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
 • Literaire analyse (periode 1 en 2)
 • Eerstetaalverwerving  (periode 1 en 2)
 • Semantiek en Morfologie (periode 1 en 2)
 • De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 (periode 1 en 2)
 • De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden (periode 3 en 4)
 • Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands  (periode 3 en 4)
 • Literaire theorie (periode 3 en 4)
 • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Spaanse Taal en Cultuur

 • Español 1 (periode 1)
 • Geschiedenis en culturen van Spanje (periode 1 en 2)
 • Opstand en revolutie in Spaans-Amerika (periode 1 en 2)
 • Inleiding Spaanse taalkunde (periode 1 en 2)
 • Español 2 (periode 2)*
 • Español 3 (periode 3)*
 • Obras maestras de la literatura hispánic (periode 3 en 4)
 • Variedades del español (periode 3 en 4)
 • Español 4 (periode 4)*

* Deelname is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de desbetreffende docent. Dit is afhankelijk van inschatting van je taalniveau.

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

Taalwetenschap

 • Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek (periode 1 en 2)
 • Taalkundige databestanden (periode 1 en 2)
 • Taalanalyse (periode 1 en 2)
 • Fonetiek (periode 1 en 2)
 • Sociolinguïstiek (periode 1 en 2)
 • Eerstetaalverwerving (periode 1 en 2)
 • Semantiek (periode 3 en 4)
 • Inleiding taal- en spraakpathologie (periode 3 en 4)
 • Tweedetaalverwerving (periode 3 en 4)
 • Informatiewetenschap (periode 3 en 4)

Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.