Zoek in de site...

Algemene Cultuurwetenschappen

De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen

In de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen maak je kennis met verschillende kunstvormen: beeldende kunst, film, theater, muziek, literatuur en digitale media. De opleiding is inhoudelijk breed en theoretisch diepgravend. De kunsten bestudeer je namelijk niet apart, maar in onderlinge samenhang. Hebben de kunstvormen dan zo veel met elkaar te maken? Jazeker, en bovendien vervagen de grenzen tussen de kunsten steeds meer. Denk maar aan toneelmakers die samenwerken met beeldende kunstenaars, boeken die worden verfilmd of concerten die je via internet kunt bezoeken.

Aanschuifonderwijs Algemene Cultuurwetenschappen

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Cursusaanbod

History of the Western arts 1 (periode 1)

This course focuses on the European arts from Classical antiquity to the Renaissance in a thematic, comparative and interdisciplinary way. Cultural-historical reflection and the context in which works of art were created constitute the basis of an exemplary approach to these works. Topics that will be discussed include Classical drama, Gothic architecture, Medieval literature, Renaissance theatre. Students will study the historical development of literature, music, theatre, and visual art. Special attention will be paid to the intertextual and intermedial relations between works of art, the artistic aspects of works (stylistic characteristics and compositional techniques) as well as the cultural-historical context in which they were created (politics, ideology and society).

 • Contacturen per week: ca. 5
 • Onderwijsvorm: hoor- en (film)werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 6,7 kB)

History of the Western arts 2 (periode 2)

This course focuses on the European arts from the Baroque to the Romantic period in a thematic, comparative and interdisciplinary way. Topics that will be discussed include nineteenth-century melodrama (theatre), emblematics (literature and visual art) and the transition from polyphony to monody (music). Well-known artists like Caravaggio, Monteverdi and Beethoven will be dealt with. Students will study the historical development of literature, music, theatre and visual art. Special attention will be paid to the intertextual and intermedial relations between works of art, the artistic aspects of works (stylistic characteristics and compositional techniques) as well as the cultural-historical context in which they were created (politics, ideology and society).

 • Contacturen per week: 5
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges, wekelijkse opdrachten
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 6,3 kB)

European Culture (periode 1 en 2)

The cradle of Western culture, the old continent, the Evening Land… “Europe” has a long history of naming and interpretation. In this course a number of attempts at this naming and interpreting of Europe, from Classical antiquity to the present age, will be analysed. We will consider Europe as a narrative structure that has changed in terms of both content and form throughout the centuries. In every lecture we will jump back in time and move through space, focusing on one work of art or site connected to a European city like Athens, Brussels, Granada, Paris or Vienna –metropoles that were represented as the centres of the universe in specific periods in time. Students will learn how to critically view the mythologising of “Europe” through stories and gain insight into the ways in which the arts have influenced, contributed to, perpetuated and helped spread these narratives.

 • Contacturen per week: 2
 • Onderwijsvorm: hoorcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Engels
 • Rooster (pdf, 8,1 kB)

Analyse van tekst, muziek en beeld (periode 1 en 2)

Communiceren over kunst is nauwelijks mogelijk zonder analyse. Analyse legt de onderdelen van een kunstobject bloot met behulp van een algemeen begrippenkader. Dat vergt oefening en afweging, want niet altijd is een algemeen begrip zonder meer op een spe­cifiek werk van toepassing. De eigenaardigheden die je bij de analyse ontdekt dienen tevens als gereedschap bij de interpretatie van dat werk.

Tekst: op basis van het begrippenkader uit het handboek  Lezen in verwondering onderzoek je de structuur van enkele verhalen en  van de roman De verwondering van Hugo Claus. Welke vormen van herhaling en beeldgebruik treffen we aan in literaire teksten? Welke rollen kan een verteller spelen in verhalende teksten? Deze en andere vragen vormen het uitgangspunt voor de nauwkeurige analytische lezing van teksten. Ook zal blijken dat literaire technieken een belangrijke rol spelen in uit­eenlopende teksten als reclameslogans en popsongs.
Muziek: je maakt kennis met fundamentele elementen van de muziektheorie zoals notenschrift, maatsoorten, intervallen, toonladders en akkoorden. Daarnaast leer je letterlijk je oren te gebruiken, en op een nieuwe manier nadenken over muziek. Je onderzoekt hoe muzikale effecten tot stand komen en hoe ze de luisteraar kunnen beïnvloeden. Daarbij worden uiteenlopende muziekfragmenten geanalyseerd.
Beeld: je leert om aan de hand van het boek Film Art elementen van het beeld te analyseren, zoals verhalende structuur, mise-en-scène, cameravoering, geluid en montage. De nadruk in de cursus ligt op speelfilms, maar alle behandelde elementen komen ook in andere soorten beelden voor, zoals schilderkunst, documentaires of videoclips.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 10
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 7,3 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.