Zoek in de site...

Communicatie- en Informatiewetenschappen

De opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen

Binnen de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen in Nijmegen combineer je een studie van een moderne vreemde taal (Duits, Engels, Spaans of Frans) met het bestuderen van management- en communicatieprocessen in organisaties. Je maakt kennis met theorieën over intermenselijke en interculturele communicatie, communicatiemiddelen en -technieken en moderne media. Je doet kennis op over de interactie tussen taal, communicatie en cultuur in een organisatie en je leert om problemen op het gebied van communicatie te analyseren en effectieve oplossingen aan te bieden.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Cursusaanbod

Marketing Communication (periode 2)

Organisations functionally employ communication to stimulate the sales of products or services among specific target groups. In this course, the student will become acquainted with the basic principles of marketing communication and the position of communication in the marketing process. Central themes in this course are the various communication strategies used by profit and non-profit organisations to positively influence the mind-set of consumers with regard to their product(s), service(s), or brand(s), which are all discussed from an intercultural perspective. The course will discuss the most important manifestations of marketing communication, such as advertisements, branding, public relations, and (electronic) word-of-mouth. The course will offer students insights into theories and models of consumer behaviour and the way communication can be used to (subconsciously) influence attitudes and behaviour. In addition, the course will discuss the active role of the consumer in social media marketing besides traditional marketing communication media.

 • Max. aantal deelnemers: 10
 • Contacturen per week: 2
 • Onderwijsvorm: hoorcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Engels
 • Rooster (pdf, 5,8 kB)

Taal en Communicatie (periode 1 en 2)

Taal is een complex system waarbij een aantal verschillende linguïstische processen betrokken zijn. Bij succesvolle communicatie komen al deze processen aan de orde: het succes kan afhangen van een correcte uitspraak, het correcte gebruik van de grammatica, het gebruik van in de context relevante vocabulaire, maar ook van het gebruik van de gepaste conventies in een bepaalde context. Om deze communicatie op verschillende niveaus goed te kunnen beschrijven en analyseren moet je op de hoogte zijn van deze linguïstische processen, hun theoretische achtergrond en de terminologie, om ze te kunnen beschrijven. In deze cursus leren studenten de basisvaardigheden waarover ze moeten beschikken om taal op verschillende niveaus te kunnen analyseren, dat wil zeggen op klank-, woord-, zins- en discourseniveau. Want als deskundige op het gebied van taal en communicatie moet je niet alleen weten waarover je praat, je moet ook weten hoe taal werkt op verschillende niveaus van taalbeschrijving en in verschillende communicatieve situaties.

 • Max. aantal deelnemers: 10
 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 4,4 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.