Zoek in de site...

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

De opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

De Romeinen en Grieken uit de oudheid lijken meer te leven dan ooit. Je komt ze overal tegen: op school, in de theaters, in de media en in de boekwinkel. Tijdens de studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur krijg je een veelzijdige kijk op het hele vakgebied. De beide talen en de bijbehorende letterkunde staan uiteraard centraal. Maar je leert ook meer over archeologie, geschiedenis, filosofie en taalwetenschap. Bovendien bestudeer je hoe de antieke cultuur en literatuur voortleven in onze westerse samenleving.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Aanschuifonderwijs Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Cursusaanbod

LET OP: Bij de cursussen van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kunnen slechts 2 talenten per cursus deelnemen. We hanteren een wie het eerst komt, die het eerst maalt beleid. Deelname is mogelijk voor V5 en V6.

Griekse grammatica I (periode 1 en 2)

In de periodes 1 en 2 bestudeer je de grammatica en vertaal je Nederlandse zinnen in het Grieks en vertaal je enkele Griekse teksten. Daarvoor maak je je een basisvocabulaire eigen (Nederlands-Grieks). De nadruk ligt op de vormleer. Op college worden de vertaaloefeningen behandeld. Alle oefeningen worden thuis gemaakt. De cursus is bedoeld om je kennis van de grammatica op het niveau te krijgen dat nodig is om Griekse teksten zonder problemen te kunnen vertalen en analyseren. Wanneer je geen eindexamen Grieks hebt gedaan, wordt een extra uur grammatica-onderwijs (intensiveringscursus Griekse grammatica) aangeboden om te helpen je achterstand weg te werken. Je hoeft dan niet de tentamens van het college Griekse teksten 1 te maken, ter compensatie van de studielast die het extra grammatica-onderwijs met zich meebrengt. Je krijgt de studiepunten van het onderdeel Griekse teksten 1 (5 stp), wanneer je het tentamen Griekse grammatica 1 hebt behaald.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 4,5 kB)

Griekse teksten I (periode 1 en 2)

In periode 1 lees je passages uit Apollodorus' Bibliothêkê (mythologisch handboek) of Longus’ herdersroman Daphnis en Chloë in het Grieks. In periode 2 lees je twee redevoeringen van Lysias. Bij de vaststelling van de omvang van het pensum wordt uitgegaan van het lezen van een halve bladzijde Oxford-tekst per uur. Op college wordt een deel van het pensum, dat je thuis voorbereidt, behandeld.

De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen, in samenhang met de cursus Griekse grammatica 1 en tevens om elementaire onderzoeksvaardigheden te verwerven. Bij de eerste cursus ligt de nadruk op eenvoudig klassiek proza, terwijl in de tweede cursus (Griekse teksten 2) meer ingewikkeld proza en poëzie worden gelezen. In beide onderdelen maak je actief gebruik van digitale hulpmiddelen.

 • Contacturen per week: 3
 • Onderwijsvorm: werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 2,9 kB)

Latijnse grammatica I (periode 1 en 2)

In de periodes 1 en 2 bestudeer je de Latijnse grammatica en vertaal je Latijnse zinnen in het Nederlands en Nederlandse zinnen in het Latijn. Tevens maak je je een basisvocabulaire eigen (Latijn-Nederlands en Nederlands-Latijn). De nadruk ligt op de vormleer.

Op college worden de vertaaloefeningen behandeld. Alle oefeningen worden thuis gemaakt. De cursus is bedoeld om je kennis van de Latijnse grammatica op het niveau te krijgen dat nodig is om Latijnse teksten zonder problemen te kunnen vertalen en analyseren. Wanneer je geen eindexamen Latijn hebt gedaan, wordt een uur extra grammatica-onderwijs aangeboden om te helpen je achterstand weg te werken. Ter compensatie van de studielast die dit extra grammatica-onderwijs met zich brengt, hoef je dan niet de tentamens van het college Latijnse teksten 1 te maken. Je krijgt de studiepunten voor het onderdeel Latijnse teksten 1 (5 stp), wanneer je het tentamen Latijnse grammatica 1 hebt behaald.

 • Contacturen per week: 3
 • Onderwijsvorm: werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 4,6 kB)

Latijnse teksten I (periode 1 en 2)

In periode 1 lees je een redevoering van Cicero en in periode 2 een selectie uit de Metamorphoses van Ovidius. Bij de vaststelling van de omvang van het pensum wordt uitgegaan van het lezen van ca. een halve bladzijde Oxford-tekst of 15 versregels per uur. Tijdens de colleges wordt een deel van het pensum, dat je thuis hebt voorbereid, behandeld. Het overige deel moet je zelfstandig lezen.

De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen in samenhang met de cursus Latijnse grammatica 1 en tevens om elementaire onderzoeksvaardigheden te verwerven.

 • Contacturen per week: 2
 • Onderwijsvorm: werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 2,3 kB)

Griekse en Romeinse Archeologie (periode 1 en 2)

Inleiding Klassieke archeologie; Griekse en Romeinse kunst, met als onderdelen: de Griekse prehistorie op Kreta en op het vasteland; Griekse keramiek; Griekse architectuur en stedenbouw; Griekse vrijstaande beeldhouwkunst en tempelsculptuur; Republikeins Rome; het Rome van het keizerrijk, met de nadruk op Augustus, de Flaviërs, Traianus en Hadrianus; de late oudheid; Romeins Nijmegen. Deze cursus geeft een overzicht van de materiële cultuur en daarvan vooral de architectuur en kunstgeschiedenis van de Griekse en Romeinse wereld.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 6 kB)

Klassieke mythologie in tekst en beeld

Aan de hand van teksten in vertaling en beeldmateriaal wordt een overzicht verschaft van de belangrijkste Griekse en Romeinse mythen en sagen. Verder wordt aandacht besteed aan moderne theorieën over mythologie en de functie van deze verhalen in de antieke wereld.

 • Contacturen per week: 2
 • Onderwijsvorm: hoorcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 7,8 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.