Zoek in de site...

Kunstgeschiedenis

De opleiding Kunstgeschiedenis

Ook in de opleiding Kunstgeschiedenis richt je je op allerlei verschillende kunstvormen. Als kunsthistoricus bestudeer je tempels uit de oudheid, middeleeuwse kathedralen, schilderijen uit de Renaissance of juist moderne kunst. Waarom is dat kunstobject in die periode op die manier gemaakt? Hoe komt het dat de waardering voor gebouwen, kunstenaars en kunstwerken in elk tijdperk zo verschillend kan zijn? Je bekijkt (kunst)objecten in een breder cultuurhistorisch perspectief. Maar kunstgeschiedenis is meer dan alleen ‘kijken naar kunst': je leert ook literatuur verzamelen, lezen, analyseren, becommentariëren, schrijven en mondeling presenteren.

Aanschuifonderwijs Kunstgeschiedenis

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Cursusaanbod

Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 1 (Periode 1)

De cursus behelst de geschiedenis van de architectuur en beeldende kunst van de vroegchristelijke tijd tot en met de Ottoonse periode. Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden ook colleges aangeboden waarin één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept.Verschillende kunstvormen (schilderkunst, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.

  • Contacturen per week: ca 5
  • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
  • Studiepunten (ECTS): 5
  • Voertaal: Nederlands
  • Rooster (pdf, 6,6 kB)

Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen 2 (Periode 2)

De cursus behelst de geschiedenis van architectuur en beeldende kunst vanaf de Romaanse periode tot en met de vijftiende eeuw. 
Naast overzichtscolleges en werkcolleges, worden colleges aangeboden waarin één kunstwerk dat tot de canon van de kunstgeschiedenis behoort, centraal staat en als casus wordt uitgediept. Verschillende kunstvormen (schilderkunst, sculptuur, bouwwerken, tekenkunst etc.) komen hierbij aan de orde.

  • Contacturen per week: ca 5
  • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
  • Studiepunten (ECTS): 5
  • Voertaal: Nederlands
  • Rooster (pdf, 6,4 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.