Zoek in de site...

Spaanse Taal en Cultuur

De opleiding Spaanse Taal en Cultuur (Romaans)

Als je vakken bij Spaans gaat volgen, leer je een taal die zo'n vierhonderd miljoen mensen spreken. Daarom is er bij de richting Spaanse Taal en Cultuur niet alleen aandacht voor Spanje, maar ook voor andere Spaanstalige gebieden, met name Latijns-Amerika. En wist je dat er ruim 35 miljoen ‘hispanics' in de Verenigde Staten leven? Je leert in deze opleiding niet alleen goed Spaans spreken en schrijven, maar je verdiept je ook in de cultuur, de geschiedenis en de literatuur van dit enorme taalgebied. Daarbij richt je je op vier verschillende vakgebieden: taalverwerving, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Aanschuifonderwijs Spaanse Taal en Cultuur

Cursusaanbod

Cultuurkunde Spanje (Periode 1 en 2)

In deze cursus worden de belangrijkste historische en culturele ontwikkelingen van Spanje geïntroduceerd, vanaf de vroegste geschiedenis tot de 21ste eeuw. Voornaamste onderwerpen in het eerste deel van de cursus zijn het Spanje van de drie godsdiensten in de Middeleeuwen en het Spaanse wereldrijk in de 16e en 17e eeuw. In het tweede deel staat het late moderniseringsproces van Spanje centraal.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 3 kB)

Cultuurkunde Spaans-Amerika (Periode 1 en 2)

Deze cursus spitst zich toe op de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis en culturen van Spaans-Amerika, waarbij de nadruk ligt op de periode na 1500. Zowel de periode vanaf de ontdekkingsreizen tot 1898 als de 20e eeuw staan centraal. Tijdens de colleges komen niet alleen de belangrijkste historische en culturele gebeurtenissen aan bod, maar ook de ontwikkelingen in de actualiteit rond Spaans-Amerika.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 3,1 kB)

Geschiedenis van de Spaanse Literatuur (Periode 1 en 2)

De cursus biedt een grondige kennismaking met de letterkunde van Spanje binnen het kader van de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de westerse wereld en vanuit verschillende literair-wetenschappelijke invalshoeken.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 4 kB)

Geschiedenis van de Spaans-Amerikaanse Literatuur (Periode 1 en 2)

De cursus biedt een grondige kennismaking met de letterkunde van Spaans-Amerika binnen het kader van de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de westerse wereld en vanuit verschillende literair-wetenschappelijke invalshoeken.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 4,1 kB)

Spaans 1: Communicatieve vaardigheden (Periode 1 en 2)

De cursus Spaans 1: Communicatieve vaardigheden kent twee onderdelen: spreekvaardigheid (conversación) en schrijfvaardigheid (escritura).

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands, Spaans
 • Rooster (pdf, 5,6 kB)

Spaans: Grammatica (Periode 1 en 2)

Een gedegen kennis van de grammatica vormt de basis voor een goede beheersing van het Spaans.Grammatica is daarmee een onmisbare ondersteuning voor de vaardigheden die je ontwikkelt in het andere onderdeel van het taalvaardigheidsonderwijs, Communicatieve vaardigheden.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands, Spaans
 • Rooster (pdf, 3 kB)

Inleiding Spaanse Taalkunde (Periode 1 en 2)

Deze cursus is een kennismaking met de taalkunde van het Spaans. Er wordt een overzicht gegeven van de deelgebieden van de taalkunde. In deze cursus gaat de meeste aandacht uit naar de fonetiek, fonologie en morfologie (de structuren van Spaanse klanken en woorden) en naar de semantiek en pragmatiek (betekenissen en functies van woorden, zinnen en uitingen). Syntaxis, taalvariatie en sociolinguïstiek zullen minder centraal staan, omdat hieraan aparte cursussen worden gewijd in het tweede semester.

 • Contacturen per week: ca. 2
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcollege
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 3 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.