Zoek in de site...

Taalwetenschap

De opleiding Taalwetenschap

Voor het bestuderen van taalwetenschap hoef je geen talenknobbel te hebben. Taalwetenschap is namelijk geen talencursus, maar een wetenschap die op zoek gaat naar de diepste geheimen van het enige serieuze menselijke communicatiemiddel. Hoe zit taal in ons brein opgeslagen? Hoe gebruiken mensen taal om informatie uit te wisselen? Hoe kunnen kleine kinderen binnen vijf jaar een hele taal leren, of zelfs twee tegelijk? En waarom is dat voor volwassen immigranten zo moeilijk? Wat zijn precies de oorzaken van taal- en spraakstoornissen? In Nijmegen leer je het antwoord op deze vragen.

NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

Een semester (6 maanden) bestaat uit twee periodes. Semester 1 loopt van september t/m januari, semester 2 van februari t/m augustus. Periode 1 en 2 vallen dus onder semester 1, periode 3 en 4 onder semester 2. Het vakkenaanbod voor periode 3 en 4 wordt in december bekend gemaakt.

Aanschuifonderwijs Taalwetenschap

Cursusaanbod

Moedertaalverwerving (periode 1 en 2)

In deze cursus maak je kennis met het proces van taalverwerving bij (Nederlandstalige) kinderen. We hebben hierbij aandacht voor de fonologische, morfologische, syntactische, semantische en pragmatische ontwikkeling. Je krijgt een beeld van hoe taal zich ontwikkelt in prille stadia van verwerving en je leert taalkundige begrippen om kindertaal te beschrijven. Bovendien maak je kennis met verschillende visies op taalverwerving: is er zoiets als een aangeboren taalleervermogen en wat is de rol van de omgevingsinput en de interactie met anderen?

 • Contacturen per week: 3
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges, practicum
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 9,6 kB)

Fonetiek (periode 1 en 2)

In deze cursus staat 'spraak' centraal. Als we met elkaar praten, dan produceren we eerst spraak, die het oor van de luisteraar bereikt en vervolgens verstaan wordt. Het is verwonderlijk dat we zo'n complex proces gebruiken, dat schijnbaar moeiteloos doen, en dat het meestal goed gaat. De volgende onderwerpen komen aan bod: spraakproductie, spraakperceptie, analyse van het spraaksignaal en spraaktechnologie.

 • Contacturen per week: 3 in periode 1 / 2 in periode 2
 • Onderwijsvorm: hoorcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 7,6 kB)

Taalanalyse (periode 1 en 2)

Taal is ons communicatiemiddel bij uitstek.  In deze cursus bestudeer je het taalsysteem, dat deze rijke communicatie mogelijk maakt. Je leert de basisvaardigheden waarover je moet beschikken om de Nederlandse taal op verschillende niveaus te kunnen analyseren. Als deskundige op het gebied van taal en communicatie moet je niet alleen weten waaroverje praat, je moet ook weten hoe taal werkt op verschillende niveaus van taalbeschrijving en in verschillende communicatieve situaties.

 • Contacturen per week: 4
 • Onderwijsvorm: hoor- en werkcolleges
 • Studiepunten (ECTS): 5
 • Voertaal: Nederlands
 • Rooster (pdf, 10 kB)

Inschrijven

Weet je al zeker dat je aan een van de vakken deel wilt nemen? Schrijf je dan in via het digitale inschrijfformulier.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via pucofsociety@let.ru.nl.