Zoek in de site...

Cursusaanbod semester 2

Op deze pagina vind je een volledig overzicht van het cursusaanbod van het Talentenprogramma Managementwetenschappen voor het tweede semester. Het tweede semester duurt van maandag 30 januari t/m vrijdag 14 juli 2023. Gedurende het tweede semester worden er alleen Nederlandstalige cursussen aangeboden voor scholieren die het Talentenprogramma volgen.

Let op: voor cursussen in blok 3 kun je je aanmelden tot maandag 16 januari 2023. Aanmelden voor de cursussen in blok 4 is mogelijk tot maandag 6 maart 2023.

Nederlandstalig cursusaanbod

Accounting

Het vak Accounting is in essentie een inleiding in de bedrijfseconomie. Belangrijk om te weten is dat een bedrijfseconoom altijd de economie bekijkt vanaf de binnenkant van de organisatie. Als bedrijfseconoom ben je dan ook vaak binnen een organisatie werkzaam als financieel-economische deskundige. Je bent dan een allround financieel deskundige die weet hoe de geldstromen binnen een bedrijf lopen en doorziet welke bijdrage de verschillende bedrijfsonderdelen leveren. Je denkt mee met het management en ontwikkelt het financiële beleid voor de organisatie. Deze functie kan worden uitgeoefend in alle typen van organisaties en zowel in profit als non-profit organisaties. Wil je nader kennis maken met dit vak? Meld je je dan aan voor deze cursus.

Periode blok 4 |week 15 t/m week 26
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Digitale toets met CIRRUS

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Organisatietheorie

Deze cursus is onderdeel van de bachelor bedrijfskunde. In deze theoretische cursus staan theorieën/perspectieven over “organisaties” centraal. Vanuit onder andere sociologisch, economisch en psychologische oogpunt kijk je dan naar een organisatie. Vanuit deze verschillende oogpunten wordt er geprobeerd de vragen: “Wat zijn organisaties?” en “Hoe kunnen organisaties zich in hun omgeving handhaven?” te beantwoorden.

Periode blok 3 | week 5 t/m 14
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Schriftelijk tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Management van het openbaar bestuur

Is de overheid een bedrijf? Daarover verschillen de meningen sterk, maar veel bestuurskundigen vinden dat de overheid zo veel mogelijk zoals een bedrijf moet functioneren. Tegelijkertijd moet de overheid transparant zijn, en legitiem, en democratisch ter verantwoording kunnen worden geroepen. Die eisen blijken in de praktijk nogal tegenstrijdig te zijn. In deze cursus gaan we in op de tegenstrijdige eisen die het managen van publieke organisaties beïnvloeden. Aan bod komen onder meer: verschillende organisatiewijzen of –structuren van publieke organisaties; personeels­- en verandermanagement; de invloed van de media en de politiek; samenwerking tussen publieke organisaties in ketens, allianties en netwerken; en de toepassing van bedrijfsvoeringstechnieken uit de private sector zoals prestatiemanagement.
Periode blok 4 | week 15 t/m week 26
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Tentamen

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Visies op de stad

Altijd al benieuwd geweest naar hoe een stad zich ontwikkelt? En wordt je nieuwsgierigheid gewekt bij het feitje dat er sinds 2008 meer mensen in de stad dan op het platteland wonen? Dan is deze cursus iets voor jou.

Centraal in de cursus staan theorieën over (de ontwikkeling van) steden. Je krijgt op basis van stedelijke theorieën inzicht in de belangrijke feiten en fasen in stedelijke ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen die voor steden in Nederland en Europa relevant zijn, maar deze cursus staat ook stil bij de actuele explosieve groei van steden buiten Europa en je krijgt inzicht in wat de ontwikkeling en beheer van de steden beïnvloedt.

Periode blok 3 | week 4 t/m 14
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Digitale toets met CIRRUS en Essay

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Actuele vraagstukken van oorlog en vrede

Deze cursus wordt verzorgd door het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) van de Faculteit Managementwetenschappen. Dit populaire keuzevak staat open voor studenten van álle studierichtingen van de faculteit en is bedoeld om je kennis te laten maken met en inzicht te laten verwerven in actuele vraagstukken van oorlog en vrede. De overkoepelende thematiek van de cursus wordt jaarlijks aan de dan geldende actualiteiten gekoppeld.

Voorop staat echter dat de (internationale) veiligheidsproblematiek vanuit verschillende academische én praktijkgerichte perspectieven wordt beschreven en geanalyseerd. Colleges in deze reeks worden verzorgd door medewerkers van het CICAM, andere docenten van de Radboud Universiteit alsmede gastdocenten van elders.

Let op: beperkt aantal plaatsen (3 of 4 per cursus)

Periode blok 3 |week 4 t/m week 14
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Digitale toets met CIRRUS

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Nederlandse Politiek in vergelijkend perspectief

Deze cursus analyseert ontwikkelingen in de Nederlandse politiek vanuit een vergelijkende invalshoek. We bestuderen de politieke stelsels van een groot aantal landen in Europa, waaronder het Nederlandse stelsel. We kijken in het bijzonder naar de politieke instituties. Het gaat hier aan de ene kant om de geschreven en de ongeschreven regels van het politieke spel en aan de andere kant om de burgers en de politieke organisaties die binnen dit raamwerk functioneren. Zo kijken we naar de verkiezingen, politieke partijen en het parlement. Daarnaast kijken we naar de verschillende (machts)relaties.

In deze cursus gaan we verder in op de Nederlandse politiek. Zo analyseren we hoe politicologen hebben geprobeerd om de Nederlanse politiek te verklaren. Ook kijken we naar recentere ontwikkelingen zoals het bestaansrecht en de aanpassing van het bindend referendum.

Periode blok 3 | week 4 t/m week 14
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Digitale toets met CIRRUS

Meer informatie over deze cursus  vind je in de studiegids.

Terrorisme: beeld en werkelijkheid

Dit vak zorgt voor een inleiding en geeft inzicht in de complexe kwesties en beeldvorming rondom het begrip 'terrorisme'. Terrorisme is geen nieuw verschijnsel en toch heeft het thema aanzienlijk meer aandacht gekregen sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 September 2001. Terrorisme wordt als één van de belangrijkste bedreigingen voor de hedendaagse mensheid gezien. Sinds de recente aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en Berlijn woeden hevige discussies over het gevaar van terroristische dreiging, en de beste reactie daarop. Maar wat is terrorisme? Kan je hier wel een duidelijk definitie voor geven? In deze collegereeks worden bestaande ideeën over beeld en werkelijkheid omtrent terrorisme ter discussie gesteld. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de historische, internationale, en beleidsmatige aspecten van het thema terrorisme.

Let op: beperkt aantal plaatsen (3 of 4 per cursus)
Periode blok 4 |week 15 t/m week 26
Rooster Rooster is nog niet bekend
Aantal EC-credits 6
Toetsing Digitale toets met CIRRUS

Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl.