Zoek in de site...

Masterclass 'Stadsgeschiedenis'

stevenskerkWie met een historicus door een (oude) stad loopt, zal allerlei wetenswaardigheden verwachten: de architectuur van een gebouw uit de 18e eeuw, een belangrijk politicus die ooit op dit plein heeft gesproken en de groei van de stadsbevolking sinds de late middeleeuwen. Zoals deze voorbeelden al aangeven, kijkt elke historicus weer met een andere blik naar dezelfde stad. Waar de een vooral de resten van het Middeleeuwse stratenplan ziet, ontdekt de ander tuinwijken voor industriearbeiders uit de 19e eeuw.

In deze masterclass laten twee Nijmeegse historici jullie kennis maken met twee heel verschillende steden en stellen daarbij ook nog hele andere vragen...

Mw. dr. Anneleen Arnout richt zich op de stad Brussel. Vandaag is Brussel vooral bekend als de hoofdstad van Europa, maar in de negentiende eeuw was het een belangrijke winkelbestemming. We laten de Europese instellingen even links liggen en kijken we samen naar de monumenten van Brussels’ luisterrijke winkelverleden. Wandelend voorbij de Sint-Hubertusgalerij, de Sint-Goriksmarkthal en Old England vragen we ons af hoe deze plekken van consumptie mee vorm gaven aan de stad. Was ‘winkelen’ tijdens de negentiende eeuw vergelijkbaar met vandaag? Wie deed het en waar? En hoe belangrijk was de stad in de ontwikkeling van onze consumptiemaatschappij vandaag?

Prof. dr. Wim van Meurs neemt jullie mee naar Riga, de hoofdstad van Letland in het Noordoosten van Europa. Bij deze Middeleeuwse stad gaat het niet om oude gebouwen en arhcitectuur, maar om monumenten die verwijzen naar de geschiedenis. Niet alleen de geschiedenis van Letland is vol conflicten, maar ook de monumenten die daarnaar verwijzen heb vaak aanleiding gegeven tot nieuwe conflicten. Waarom, vragen we, kan iemand zich druk maken over een monument dat al een halve eeuw op een plein staat? En hoe kan een oud monument ineens een nieuwe betekenis krijgen? Gebeurt zoiets in Nederland ook of is dat typisch voor het wilde Oosten van Europa?

Datum en tijd

Donderdag 2 november 2017
13.00-16.00 uur

Programma en opdrachten:

Winkelen: Samen raadplegen we drie negentiende-eeuwse adresboeken. We vragen ons af hoe deze bronnen ons kunnen helpen om het negentiende-eeuws winkellandschap te reconstrueren. Daarna splitsen we de masterclass in vier groepen. Elke groep volgt de levensloop van één Brusselse straat. We nemen een kijkje in de straat in 1833, 1878 en 1913 en zoeken uit hoeveel en wat voor winkels er toen waren. Wat veranderde er precies en waarom?

Monumenten: Aan de hand van een lijst met Nijmeegse monumenten bedenken we welk monument in 2017 ter discussie zou kunnen komen te staan. Daarna splitsen we de masterclass in drieën. Groep 1 komt als burgerinitiatief naar een fictieve raadsvergadering om te pleiten voor verwijdering/aanpassing van het gewraakte monument. Groep 2 is een tegen-actiegroep voor het behoud van het monument en groep 3 vertegenwoordigt het stadsbestuur en moet proberen om een redelijke oplossing te vinden. Alle drie maken gebruik van politieke, emotionele en historische argumenten.

Locatie

Radboud Universiteit, Nijmegen.

Voor wie?

Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit V5 en V6.

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met het Radboud Pre-University College of Society via pucofsociety@ru.nl.