Zoek in de site...

Nescioprijs 2022

Maurits van Woercom wint Nescioprijs 2022!

De Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit stimuleert het onderzoek naar taal en cultuur in de profielwerkstukken op het VWO. Profielwerkstukken binnen het domein taal, cultuur, geschiedenis, kunst en communicatie kunnen worden ingezonden voor de Nescioprijs - de profielwerkstukprijs voor taal en cultuur.

Tot en met 13 maart konden docenten kansrijke profielwerkstukken inzenden voor deze prijs. Deelnemende leerlingen maken kans op een geldprijs en publicatie van (een samenvatting van) het profielwerkstuk (1e prijs € 500,-, 2e prijs € 200,-, 3e prijs € 100,-). De winnaars ontvangen daarnaast een uitnodiging tot sollicitatie bij de Honours Academy van de Radboud Universiteit.

Uit bijna 40 inzendingen uit het hele land heeft de jury dit jaar zes werkstukken geselecteerd die in aanmerking komen voor de Nescioprijs. De leerlingen, hun ouders, begeleidend docent en andere belangstellenden zijn uitgenodigd voor de feestelijke prijsuitreiking op vrijdag 22 april op de Radboud Universiteit. Tijdens de uitreiking presenteerden de leerlingen kort hun werkstuk en werd er, naast de juryprijzen, een publieksprijs uitgereikt.

Winnaars Nescioprijs 2022

De winnaar van de Nescioprijs 2022 is Maurits van Woercom van CSW Van de Perre met zijn profielwerkstuk 'Marsilio Ficino and His Translation of Corpus Hermeticum VI'.

Een mooie tweede plaats is voor Donovan Gyurákovics en Niek Dijksma van het Alkwin Kollege met het PWS 'A comparative analysis of adaptation and messaging in the novel Caging Skies and its feature film adaptation Jojo Rabbit.

Isabelle Schuivens en Ana Robben van het Visser 't Hooft Lyceum wonnen de derde prijs met hun werkstuk 'De stempel van de Pilgrims'.

Marit Couprie en Julia van Zoest verdienden de publieksprijs met hun indrukwekkende presentatie van hun profielwerkstuk 'Dagboekonderzoek naar de Jodenvervolging in Amsterdam'.

Ook voor de overige finalisten waren er grote complimenten van de jury. 
Lisa Langens en Iris Hendriks van Gymnasium Bernrode (De pet van 'GR') en Kathelijke Geleijnse en Emma-Lize Poppe van Gomarus (Orkest zonder muzikanten): gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

Bekijk hier de foto's van de feestelijke prijsuitreiking.

Voorwaarden

Een inzending voor de Nescioprijs dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het PWS is in het lopende schooljaar 2021 – 2022 tot stand gekomen.
 • Het PWS geeft blijk van een origineel, inventief en kwalitatief goed onderzoek op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis, kunst en/of communicatie. Profielwerkstukken met een onderwerp dat niet gerelateerd is aan één van de disciplines binnen de Faculteit der Letteren worden niet in behandeling genomen door de jury.
 • De leerling(en) en begeleidend docent zijn bereid om tijdens de prijsuitreiking een korte toelichting te geven op (de totstandkoming van) het PWS en dit kort te presenteren (max. 5 minuten).
 • De leerling is akkoord met het publiceren van zijn/haar naam, school, titel en samenvatting van het PWS op de website en social media kanalen van de Radboud Universiteit. Een samenvatting van de werkstukken van de finalisten wordt gepubliceerd in een digitaal en geprint verslag.

Beoordelingscriteria en jury

De ingezonden profielwerkstukken (die voldoen aan de voorwaarden) worden aandachtig gelezen en beoordeeld door onze academische jury. De prijzen worden toegekend aan verslagen die het best voldoen aan de volgende, door de jury gehanteerde criteria:

 • Hoe is het abstractieniveau van het profielwerkstuk?
 • Hoe is het taalgebruik van het profielwerkstuk?
 • Hoe is de vraagstelling (hoofd- en deelvragen) van het profielwerkstuk?
 • Hoe is de verantwoording (kwaliteit van bronnen en literatuur) bij het profielwerkstuk?
 • Hoe is de onderzoeksmethode bij dit profielwerkstuk toegepast?
 • Hoe is de originaliteit bij dit profielwerkstuk?
 • Wat is de maatschappelijke relevantie van dit profielwerkstuk?

De jury bestaat dit jaar uit:

prof. dr. Bé Breij
dr. Sybrine Bultena
Carlijn Cober MA
dr. Bram de Klerck
dr. Jos Muijres
dr. Marieke Oprel
dr. Gudrun Reijnierse

Meer informatie

Heb je vragen over de Nescioprijs? Neem dan contact op met Jolien Quaedvlieg of Joyce Wanten via pucofsociety@let.ru.nl.