Zoek in de site...

Nescioprijs 2023

De Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit stimuleert het onderzoek naar taal en cultuur in de profielwerkstukken op het vwo. Profielwerkstukken binnen het domein taal, cultuur, geschiedenis, kunst en communicatie kunnen jaarlijks worden ingezonden voor de Nescioprijs.

Winnaars Nescioprijs 2023

Op vrijdagmiddag 21 april heeft de jury Ouiam El Ouasdad, van O.R.S. Lek en Linge Culemborg, gekozen tot grote winnaar van de Nescioprijs! Met haar documentaire 'Verdrukt en vergeten', over de onderdrukking van de Oeigoeren in China, verdient ze de eerste prijs. De tweede prijs is uitgereikt aan Ewout van der Steen en Jan-Willem Gerritzen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen voor hun profielwerkstuk 'Eén taal voor iedereen'. De derde prijs ging naar Kirsten Smits, van College Hageveld, voor haar profielwerkstuk 'Vermomd, verhuld, gemaskeerd'. Nadat de finalisten hun onderzoek zelf hebben gepresenteerd is nog een publieksprijs uitgereikt, deze ging ook naar Ouiam El Ouasdad. De trailer van haar documentaire heeft veel indruk gemaakt op het publiek. >Lees meer

Nescioprijs 2024

Ook in 2024 kunnen er weer profielwerkstukken ingezonden worden voor de Nescioprijs. Begeleid je leerlingen die een profielwerkstuk hebben geschreven dat volgens jou in aanmerking komt voor een prijs? Beloon ze dan met een inzending voor de Nescioprijs! Deelnemende leerlingen maken kans op een geldprijs en publicatie van een samenvatting van het profielwerkstuk (1e prijs € 500,-, 2e prijs € 200,-, 3e prijs € 100,-). De winnaars ontvangen daarnaast een uitnodiging tot sollicitatie bij de Honours Academy van de Radboud Universiteit. Het inzenden van profielwerkstukken is mogelijk vanaf het najaar van 2024.

Beoordelingscriteria en jury

De ingezonden profielwerkstukken (die voldoen aan de voorwaarden) worden aandachtig gelezen en beoordeeld door onze academische jury. De prijzen worden toegekend aan verslagen die het best voldoen aan de volgende, door de jury gehanteerde criteria:

 • Valt het onderwerp van het PWS binnen de voor deze prijs gestelde domeinen (taal, cultuur, kunst, geschiedenis, communicatie)?
 • Hoe is het abstractieniveau van het profielwerkstuk?
 • Hoe is het taalgebruik van het profielwerkstuk?
 • Hoe is de vraagstelling (hoofd- en deelvragen) van het profielwerkstuk?
 • Hoe is de verantwoording (kwaliteit van bronnen en literatuur) bij het profielwerkstuk?
 • Hoe is de onderzoeksmethode bij dit profielwerkstuk toegepast?
 • Hoe is de originaliteit bij dit profielwerkstuk?
 • Wat is de maatschappelijke relevantie van dit profielwerkstuk?

Voorwaarden

Een inzending voor de Nescioprijs dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het PWS geeft blijk van een origineel, inventief en kwalitatief goed onderzoek op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis, kunst en/of communicatie. Profielwerkstukken met een onderwerp dat niet gerelateerd is aan één van de disciplines binnen de Faculteit der Letteren worden niet in behandeling genomen door de jury.
 • Het PWS is in het lopende schooljaar 2022 – 2023 tot stand gekomen.
 • De leerling(en) en begeleidend docent zijn bereid om tijdens de prijsuitreiking een korte toelichting te geven op (de totstandkoming van) het PWS en dit kort te presenteren (max. 5 minuten).
 • De leerling is akkoord met het publiceren van zijn/haar naam, school, titel en samenvatting van het PWS op de website en social media kanalen van de Radboud Universiteit.
 • Een samenvatting van de beste werkstukken wordt gepubliceerd in een digitaal en geprint verslag.


De academische jury van de Nescioprijs editie 2023 bestond uit:

Meer informatie

Heb je vragen over de Nescioprijs? Neem dan contact op met Jolien Quaedvlieg of Joyce Wanten via pucofsociety@let.ru.nl of 06 31 13 28 98.