Zoek in de site...

City Marketing

citymarketing1

I Amsterdam, Er gaat niets boven Groningen, Enschede, stad van nu, Dat is Oss... Bij de meeste gemeenten in ons land staat citymarketing hoog op de beleidsagenda. Met nieuwbouwprojecten, flitsende evenementen en gelikte campagnes trachten steden in de gunst te komen bij bewoners, bedrijven en bezoekers. Citymarketing is een vakgebied waarin de stad wordt bestudeerd vanuit gebruikersperspectief en waarin aspecten van de vakken aardrijkskunde, economie en management & organisatie terugkomen. Daarbij gaat het niet alleen om het stedelijk imago (hoe staat de stad bekend?), maar ook om het aanbod, de beleving en het gastheerschap van een plaats (wat heeft de stad te bieden en hoe wordt ze door gebruikers ervaren?) en uitvoeringsvraagstukken (hoe activeer je partijen in de stad?). Hier een aantal interessante vragen die spelen op het terrein van citymarketing:

Interessante vragen

  • In hoeverre is het vermarkten van een stad vergelijkbaar met de marketing van producten?
  • Hoe kun je met behulp van citymarketing toeristen en dagjesmensen naar je stad trekken?
  • Is citymarketing een goed middel om leegstand van winkels in onze binnensteden tegen te gaan?
  • Wat kunnen stadsbestuurders leren van praktijkvoorbeelden van citymarketing in binnen- en buitenland?
  • Welke partijen zijn er naast de gemeente betrokken bij citymarketing en welke rol kunnen ze spelen?

Links

Literatuur

  • G.J. Hospers (2011), Er gaat niets boven citymarketing: hoe zet je een plaats op de kaart?, Haystack, Zaltbommel.
  • G.J. Hospers, W.J. Verheul and F. Boekema (eds.) (2011), Citymarketing voorbij de hype: ontwikkelingen, analyse en strategie, Boom Lemma, Den Haag.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.