Zoek in de site...

Waarom zijn Duitsers zo precies en strikt?

Als je een Nederlander vraagt om een Duitser te omschrijven zal er al snel een beeld geschetst worden van een precies en strikt persoon. Hier zit een kern van waarheid in. Over het algemeen is het in de Duitse cultuur belangrijk dat iemand zich aan de regels houdt en stipt op tijd is.

Deze mentaliteit kan deels verklaard worden doordat Duitsers over het algemeen liever onzekerheid vermijden. Als je geen onzekerheid wil, ga je juist meer regels opschrijven en je meer aan de regels houden, want dan weet je in elke situatie hoe je je hoort te gedragen en weet je wat er gaat gebeuren. Als je precies weet hoe laat iemand komt dan kan je daar met je planning precies rekening mee houden. Maar iets als “ik kom tussen 11:00 en 11:15” zorgt juist dat je niet precies weet wat je kan verwachten.

Onzekerheidsvermijding is onderdeel van het cultuurmodel van Hofstede. Naast onzekerheidsvermijding heb je nog vijf andere dimensies zoals de mate van individualisme in een cultuur. Door het model van Hofstede is het makkelijker om culturen met elkaar te vergelijken en uitleg te geven aan de kenmerken van een cultuur zoals de precisie van Duitsers.

Interessante vragen

  • Welke belangrijke verschillen en overeenkomsten bestaan er tussen de Duitse en Nederlandse culturen?
  • Hoe verklaren de dimensies van Hofstede de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse culturen?
  • Waarom zijn Nederlanders minder precies en strikt dan Duitsers?
  • Hoe zouden Duitsers een typische Nederlander omschrijven?
  • Welke onderdelen van onze cultuur vinden Duitsers apart terwijl wij het normaal vinden?

Bronnen & Literatuur

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren.