Zoek in de site...

Reclames over Franse merken in verschillende Europese landen

Kijken naar de reclames in de verschillende landen, is een manier om te proberen wat meer inzicht in te krijgen in de culturen van deze landen en/of taalgebieden. Welke associaties hebben bijvoorbeeld Engelsen bij Frankrijk en/of Duitsland? Wat zijn typische kenmerken die gekoppeld zijn aan een bepaald land, aan de merken uit dat land? En klopt dat beeld met de werkelijkheid? Hoe hardnekkig zijn clichébeelden? En waar komen ze vandaan? En werkt een reclame waarin gespeeld wordt met deze stereotiepe beelden?
In een PWS zou je met een van deze vragen aan de slag kunnen gaan.

Deze handreiking is gemaakt door de afdeling Franse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren