Zoek in de site...

Toetreding van Turkije tot de Europese Unie

TOETREDING VAN TURKIJE TOT DE EUROPESE UNIE

Op 1 juli 2013 is Kroatië lid geworden van de Europese Unie (EU), waardoor de EU inmiddels 28 lidstaten telt. De voorloper van de EU, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, begon in 1951 met zes landen. Tussen 1951 en 2014 is die gemeenschap stap voor stap uitgegroeid tot de huidige 28 leden. En ook komende jaren zal de EU mogelijk door blijven groeien: er zijn onderhandelingen gaande met Turkije, IJsland en Montenegro en ook de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Albanië, Kosovo, Servië, Bosnië en Herzegovina zijn (potentiële) kandidaat-lidstaten.

Of en met welke landen de EU in de toekomst verder wordt uitgebreid is echter nog niet zeker en is geregeld onderwerp van maatschappelijke discussie. Vooral de toetreding van Turkije is een gevoelig onderwerp waar de meningen sterk over verdeeld zijn. De EU en Turkije denken dat toetreding veel economisch voordeel op zal leveren voor beide partijen en goed zal zijn voor de relatie van Europa met het Midden-Oosten. Tegenstanders van de toetreding van Turkije menen dat de EU geen landen moet toelaten waar mensenrechten worden geschonden, dat de toetreding van het relatief arme Turkije de rijkere EU-landen veel subsidiegeld gaat kosten en dat Turkse arbeiders westerse banen “in zullen pikken”. En dit zijn lang niet de enige overwegingen die een rol spelen bij de kwestie. De vraag of Turkije toe zou moeten treden tot de EU is een ingewikkeld vraagstuk, waarbij veel verschillende soorten voor- en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Bovendien gaan veel argumenten over processen in de verdere toekomst waarover van tevoren moeilijk te zeggen is hoe ze precies zullen gaan verlopen. Met andere woorden: welke gevolgen de toetreding van Turkije precies zal gaan hebben is nu nog niet met zekerheid te zeggen en dat maakt de overweging extra moeilijk.

Interessante vragen:

 • De voorloper van de EU begon in 1951 met zes lidstaten. Hoe is de uitbreiding naar de huidige 28 lidstaten gegaan: wanneer zijn welke staten toegetreden en wat waren de belangrijkste redenen voor om toe te treden, bezien vanuit deze staten, respectievelijk deze landen toe te laten, bezien vanuit de EU?
 • Wat waren de gevolgen van die uitbreidingen in het verleden? Bedenk daarbij of je alleen wilt kijken naar:
 • de gevolgen voor Nederland;
 • en/of de gevolgen voor alle “oude” EU-landen;
 • en/of de gevolgen voor de toetredende landen.
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen die uitbreidingen en de uitbreiding met Turkije?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van toetreding van Turkije tot de EU voor [Nederland][de EU] [Turkije]?
 • Wegen de voordelen volgens jou op tegen de nadelen? Met andere woorden: vind je uitbreiding van de EU met Turkije een goede ontwikkeling en waarom? Of vanuit wiens perspectief wel en vanuit wiens perspectief niet?

Literatuur

 • Boxhoorn, B, en M. Jansen (2002), De integratie van Europa, Een historische balans, Uitgeverij Coutinho.
 • Griffiths, R.T. en D. Ozdemir (2004) Turkije in Europa, Turkije en lidmaatschap van de Europese Unie, Uitgeverij Lemma.
 • Reijnen, Carlos (2012) De grenzen van Europa. In: A. van der Vleuten (red.) De Bestuurlijke Kaart van de Europese Unie, Uitgeverij Coutinho, blz. 275-290.

Links

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.