Zoek in de site...

Vrijhandel en ontwikkeling

Globalisering heeft verschillende kanten. Een daarvan is dat landen steeds meer met elkaar zijn gaan handelen. Om die reden wordt er ook steeds nauwkeuriger gekeken naar de effecten van de toegenomen handel in de wereld. Met name wanneer het handel met ontwikkelingslanden betreft. Handel tussen rijke en arme landen dus.

Economen beweren doorgaans dat wereldwijde vrijhandel de beste oplossing is voor ontwikkelingslanden om uit de misère te komen. Handel leidt tot een verhoging van het inkomen en maakt zo de broodnodige investeringen mogelijk die voor ontwikkeling nodig zijn. Anderen vinden juist dat vrijhandel ontwikkelingslanden op achterstand houdt en dat het de inkomensverschillen tussen arme en rijke landen juist vergroot. Zij wijzen erop dat vrijhandel vaak betekent dat alleen de grenzen van de arme landen open gaan, terwijl die van rijke landen juist dicht blijven. Ook wordt vaak gesteld dat zelfs als de grenzen in rijke landen voor de producten van arme landen open gaan, dit nog niet betekent dat die handel daadwerkelijk zal plaatsvinden. Arme landen kennen allerlei institutionele en infrastructurele problemen waardoor exporteren belemmerd wordt. Bovendien kunnen de producenten uit rijke landen wel omgaan met de logistieke problemen in ontwikkelingslanden, waardoor ze bij vrijhandel lokale producenten uit de markt stoten.

Is vrijhandel nu goed voor ontwikkeling of niet?

Interessante vragen

  • Wat is vrijhandel en wat is protectionisme? Is er vrijhandel in de wereld?
  • Welke sectoren worden vooral beschermd door de rijke landen? Hebben ontwikkelingslanden ook importbarrières?
  • Kan de World Trade Organization (WTO) helpen om vrijhandel te bevorderen?
  • Waarom zou vrijhandel goed zijn voor ontwikkeling van landen?
  • Waarom zou protectionisme goed zijn voor ontwikkeling?
  • Kunnen arme landen deelnemen aan de wereldhandel, ook als die vrij is? Wat zijn de belangrijkste belemmeringen hiervoor?
  • Wat is de relatie tussen vrijhandel en deze belemmeringen? Kan vrijhandel helpen deze belemmeringen weg te nemen of ligt het verband juist andersom?

Bronnen en Literatuur

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety@fm.ru.nl en dan word je in contact gebracht met de betreffende docent.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Managementwetenschappen.