Zoek in de site...

Vrouwen in de wetenschap

Filmpjes

 • Mevrouw de Professor
  In de documentaire 'Mevrouw de Professor' (2012) belicht het LNVH de positie van vrouwen op de universiteit vanuit verschillende perspectieven. Deskundigen en leden van benoemingscommissies bespreken de gender mechanismen die een rol spelen in het selectieproces van hoogleraren en vrouwelijke wetenschappers in verschillende fases van hun carrière vertellen over hun loopbaan, hun ambities en de hindernissen op weg naar de universitaire top. Ook komen maatregelen en aanbevelingen aan bod om de doorstroming van vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities te bevorderen.
 • 'How science got women wrong', 3 oktober 2018, de Balie met Angela Saini en Angela Maas

Links

Boeken en artikelen

 • Ondergeschikt: Hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen, Angela Saini, februari 2018
  In Ondergeschikt ontmaskert wetenschapsjournalist Angela Saini de subjectieve blik van de wetenschap over vrouwen. Saini wijst talloze vooroordelen over vrouwen aan waar je ze het minst verwacht. De sluipende overtuiging dat vrouwen intellectueel inferieur zijn aan mannen, weerlegt Saini met overdonderend wetenschappelijk bewijs en pakkende voorbeelden. Het verschil tussen de seksen is boven alles cultureel bepaald. Juist de wetenschappelijke blik van de vrouw maakt het wereldbeeld van zowel mannen als vrouwen completer.

 • Hoogleraar-benoemingen in Nederland (m/v): mythen, feiten en aanbevelingen (pdf, 563 kB), Marieke van den Brink, 2011

  Deze uitgave gaat over het benoemingsproces van de meest invloedrijke wetenschappers: de hoogleraren. Leden van benoemingsadviescommissies doen hun uiterste best om op basis van weloverwogen beslissingen te komen tot de voordracht van de beste kandidaat. Academici met ervaring in benoemingsprocedures zullen echter beamen dat het evalueren van wetenschappelijke kwaliteit niet enkel een objectieve, rationele exercitie is. In de praktijk blijkt het benoemingsproces een mix van strikte regelgeving en een meer subtiel en plooibaar proces rond personen, criteria en reputaties in een wetenschapspolitieke arena.

 • De zevenkoppige draak van ongelijkheid: Heldinnen en hindernissen in de queeste naar inclusiviteit (pdf, 1,1 MB), oratie prof. Dr. Marieke van den Brink, 2017.

  Diversiteitsbeleid in Nederlandse organisaties blijkt nauwelijks effectief op lange termijn. De vele pogingen van overheden, organisaties en individuen om met diversiteitsbeleid veranderingen te bewerkstelligen, hebben slechts in beperkte mate effect. Marieke van den Brink vraagt zich in haar oratie af waarom, na jaren van wet- en regelgeving en commitment van organisaties, onze  organisaties nog steeds geen betere afspiegeling zijn van de maatschappij. Ze vergelijkt de hardnekkigheid van ongelijkheid met een zevenkoppige draak, waarbij elke kop een andere economische, culturele of structurele praktijk representeert die de ongelijkheid hardnekkig in stand houdt. Tevens analyseert ze of we wel de juiste zwaarden hanteren en de juiste heldinnen en helden hebben om deze hardnekkige draak van ongelijkheid te verslaan.

 • Halfslachtige wetenschap : onderbenutting van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia (pdf, 199 kB) / . - Den Haag : Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, 2000. - 50 pagina's

  Hoewel de helft van de afgestudeerden vrouw is bestaat de wetenschappelijke staf op universiteiten nog steeds voornamelijk uit mannen. De Adviesraad is bezorgd over de ondervertegenwoordiging van vrouwen, omdat wetenschapsinstellingen het zich in een krappe arbeidsmarkt niet kunnen veroorloven het vrouwelijk potentieel te veronachtzamen. Bovendien zal het volgens haar de kwaliteit van de wetenschap ten goede komen wanneer meer vrouwen deel gaan uitmaken van de wetenschappelijk staf. Om dit te bereiken zijn volgens haar o.m. stimuleringsmaatregelen nodig.

 • Mythen van gender: essays voor Willy Jansen
  Hoofdstuk 9,10,11,12 en 13 gaan over wetenschap o.a. over het stereotype van de mannelijke wetenschapper
 • From the wizard to the doubter: Prototypes of scientists and engineers in fiction and non-fiction media aimed at Dutch children and teenagers,
  Baldwin Van Gorp, Els Rommes, Pascale Emons, 9 januari 2013

Deze handreiking is gemaakt door Radboud Gender & Diversity Studies. Heb je vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Ga dan naar deze pagina.