Zoek in de site...

Historische personen

Nelson Mandela, John F. Kennedy, Indira Gandhi, Pablo Picasso, koningin Wilhelmina, Albert Einstein, Marie Curie, Florence Nightingale, Napoleon, tsarina Catharina de Grote, William Shakespeare, koningin Elisabeth I, Erasmus, Mohammed, Jesus Christus, Julius Caesar, Cleopatra, Alexander de Grote, Boeddha. Deze opsomming van beroemdheden maakt al duidelijk dat personen of liever gezegd de ideeën, daden, producten of geschriften van personen om heel uiteenlopende redenen van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van een beschaving, een werelddeel, een land, een volk, een streek, een stad of van een andersoortige groep mensen (mensheid, vredesbeweging, politieke partij, leger, stand, gilde, stadstaat, bevrijdingsbeweging, vakbond, godsdienst, kerk, taalgroep, beroepsgroep, sociale groep, leeftijdsgroep, geslacht enz.).

Als je een werkstuk over een persoon maakt, verdiep je je in bepaalde concrete denkbeelden of daden en hun verband met de historische omgeving. Je belangstelling kan daarbij uitgaan naar iemand die je bewondert of aan wie je juist een hekel hebt of naar een persoon van wie je om wat voor reden dan ook gewoon meer wilt weten.

Het aardige van een biografisch profielwerkstuk is dat het altijd heel concreet is en zich toch niet tot één vakgebied hoeft te beperken. De persoon en diens belevenissen staan immers centraal en de geschiedwetenschap omvat door zijn historische dimensie het verleden van alle andere vakgebieden. Daardoor biedt een biografisch profielwerkstuk je ook de kans om allerlei combinaties van vakken te maken, bijvoorbeeld met literatuur, biologie, tekenen, natuurkunde, techniek of zelfs lichamelijke oefening.
Het belangrijkste is dat je een goede en werkbare vraagstelling maakt. Alleen de persoon, diens ontwikkeling en de algemene vraag wat de betekenis van die persoon is geweest, is dus niet genoeg. Want met zo'n algemene benadering verdrink je in het beschikbare materiaal en zul je heel willekeurige keuzen moeten maken en daardoor een slecht werkstuk krijgen. Daarom zul je de gekozen persoon en de daden van die persoon altijd moeten afzetten tegen een bepaald thema of aspect en/of een bepaalde groep in een bepaalde tijd. Daarbij kan de persoon centraal staan of het betreffende verschijnsel/de betreffende groep of juist de wisselwerking tussen beide.

Interessante vragen

 • Welke rol speelden de ontdekkingen van Albert Einstein voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap?
 • Welke invloed hadden de veroveringen van Julius Caesar op het dagelijkse leven van de Germaanse stammen op het grondgebied van het huidige Nederland? of andersom:
 • Welke invloed hadden zijn ervaringen gedurende de Germaanse veldtochten op de denkbeelden en opvattingen van Julius Caesar?
 • In hoeverre is (het werk van) Picasso beïnvloed door de nieuwe technologie van de 20e eeuw?
 • Welke plaats nam lichamelijke oefening in in de opvoeding van Alexander de Grote?
 • Waar moet een historisch persoon aan voldoen om ‘historisch’ te zijn?
 • Welk van onze tijdgenoten komen in aanmerking om ‘historisch’ te worden?

Bronnen & Literatuur

 • Op deze website vind je informatie over verschillende personen. Typ de gewenste persoon in als titelwoord.
 • Catalogus van Nederlandse brieven. Kies voor ‘Geavanceerd’ en zorg dat bij 'Materiaalselectie' alleen 'Brieven' staat geselecteerd.
 • Een Engelstalige informatiewijzer.
 • Een overzicht van verschillende biografieën van Nederlanders.
 • Een website naar Engelstalige biografieën.
 • Een voorbeeld van een biografische website.

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren