Zoek in de site...

Van canvas naar scherm: de digitalisering van kunst en cultuur

Kunst en cultuur in een digitaal tijdperk
Het aanbod van bestaande kunstvormen, zoals literatuur, film en muziek, verandert door de opkomst van nieuwe media. In films worden bijvoorbeeld veel digitale special effects gebruikt en dj's maken steeds meer gebruik van computers om muziek te maken, te samplen en af te spelen. Ook ontstaan er nieuwe vormen van communicatie, zoals e-mail, sms en chatten. De invloed van digitale technologie op onze cultuur is dus groot. Kunstenaars, culturele organisaties en de overheid gaan op verschillende manieren met deze invloed om. Sommigen vinden het leuk om te experimenteren met nieuwe media, terwijl anderen juist elke verandering willen tegenhouden. Bovendien gaan technologische vernieuwingen erg snel, waardoor veranderingen elkaar voortdurend opvolgen. Al met al is het terrein van digitale kunst en cultuur een complex en dynamisch geheel dat veel interessante en relevante vragen oproept.

Interessante vragen

 • Wat is de invloed van digitalisering op bestaande kunstvormen, zoals film, literatuur en muziek?
 • Wat is de invloed van digitalisering op kunstenaarschap en toeschouwerschap? Denk bijvoorbeeld aan interactiviteit en online multi-player games.
 • Hoe gaat de culturele sector om met digitalisering? Wat doen musea bijvoorbeeld met digitale kunst? Stellen ze hun collecties tentoon via het internet?
 • Hoe gaan beleidsmakers om met nieuwe vormen van kunst en cultuur? Vindt er een andere verdeling van subsidies plaats?
 • Hoe beïnvloeden digitale media onze ideeën over auteursrecht? Denk bijvoorbeeld aan het branden van cd's, het verspreiden van muziek en films via internet of alternatieven voor bestaande wetgeving, zoals copyleft en Creative Commons.
 • Hoe veranderen onze omgangsvormen wanneer we chatten, msn-en of sms-en?
 • Welke invloed heeft technologie op de doelgroep van kunst en cultuur? In hoeverre verandert het aantal mensen dat in aanraking komt met klassieke vormen van kunst?

Bronnen & Literatuur

 • W. Bijker en B. Peperkamp, Geëngageerde geesteswetenschappen. Perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijdperk. Rotterdam, 2002.
 • J. Bolter en R. Grusin, Remediation. Understanding New Media. Cambridge, 1999.
 • F. Huysmans e.a., Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. Den Haag, 2004.
 • J. de Mul, Cyberspace Odyssee. Kampen, 2002.
 • Kunst op het web
 • Creative Commons
 • Oude nieuwe Media, H. van Driel 99-1

Deze handreiking voor een profielwerkstuk is gemaakt door de Faculteit der Letteren